Sağlık Bakanlığı personel atama ve yer değiştirme hakkında yönetmelik yayımlandı. 10 Şubat 2023 tarihi ile Resmi Gazetede yayımlanmış olan karar ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde 4924 Kanunna tabi olarak sözleşmeli sağlık personeli atama ve yer değiştirme kararı yayımlandı. Söz konusu karar ile yönetmelikte bazı maddeler değişti.

Sağlık Bakanlığı Personeli Yönetmeliği:

SAĞLIK BAKANLIĞI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/2/2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (g) bendinde yer alan “ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “usulüne uygun veya usulüne uygun olmadan” ibaresi eklenmiştir.

“h) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre; Devlet hizmet yükümlüsü olarak çalışmakta olanlardan, sözleşmeli pozisyonlara geçmek isteyenlerin görev yaptıkları birimde yerleştirilmelerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel ve İşçi Alımı Yapacak!

Bakanlık söz verdiği gibi 2023 yılı başlarında 42 bin 500 perosnel ve işçi alımı ilanı yayımlayacak. İlan önümüzdeki günlerde tam da ihtiyaç duyulan zamanda gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda gelişmelerden anında haberdar olmak için işin olsa mobil uygulamasını indiriniz

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

Editör: TE Bilisim