Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında duyuru geldi. Az Önce Sağlık Bakanlığından gelmiş olan duyuruya göre Personel alımı göreve başlama duyurusu yayımlandı. Bakanlık bünyesine dahil edilmek üzere ilana çıktığı 31 bin 600 kişilik boş kadro için Göreve başlama duyurusu yayımladı. Söz konusu duyuruya göre adaylar belirtilen tarihlerde ilgili belgeler hazırlayarak Sağlık Bakanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Buna göe Bakanlığa teslim edilecek belgeler sonucunda adaylar göreve başlayabilecekler.

31 Bin 600 Personel Alımı Göreve Başlama Duyurusu:

Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere yayımladığı yayımladığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alımı için göreve başlama işlemleri yapılacak. Bakanlık Bu yönde personel alımı sonuçlarını açıklanmıştı. Bakanlıktan gelen duyuruya göre göre Görev Başlama için belge teslim tarihleri açıklandı.

Göreve Başlama Belge Teslim Tarihleri:

Adayların göreve başlama işlemleri için, (Ek-1)’de belirtilen belgeleri hazırlayarak 15.05.2023 – 31.05.2023 tarihleri arasında (31.05.2023 Çarşamba günü saat:17.00’ a kadar) ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Göreve Ne Zaman Başlanacak?

Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi 01.06.2023 Perşembe günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

Teslim Edilecek Belgeler Hangileridir?

1-Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanını, adres bildirimini, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını, adli sicil kaydı yazılı beyanını ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek–2) Form,

2-Diploma aslı veya noter onaylı örneği, diplomanın henüz düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre düzenlenmiş, daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler,

3-Yükseköğretim mezunlarından https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezunbelgesi-sorgulama; ortaöğretim mezunlarından https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-lisemezuniyet-belgesi sorgulama e-Devlet internet adreslerinden alınacak mezun belgesi,

4-KPSS-2023/5 yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,

5-2 adet vesikalık fotoğraf,

6-Mal Bildirim Beyannamesi, (Doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

7-e-Devlet internet adresinden alınacak Sigortalı Hizmet Cetveli dökümü. (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)

Duyuru

Göreve Başlamak İçin Gerekli Belgeler

Göreve Başlama İşlemlerine Ait Form

Başvuru Komisyonları

SGK Hizmet Dökümü Almak İçin Yardım Kılavuzu