Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere İstanbul ilinde toplamda 3250 kişilik sağlık çalışanı alacağını belirtmişti. 3000 kişilik alım ÖSYM aracılığı ile KPSS 2020/8 tercih kılavuzu ile alınmıştı. Geri kalan 250 İşçi Aımı ise Türkiye İş Kurumu aracılığı ile KPSS şartı olmadan alım yapıldı. 

İşin Olsa ekibi olarak bu haberimizde sizlere Bakanlığın 250 işçi alım ilanı hakkında detayları aktaracağız. Söz konusu başvuru yapan adaylar Nihai listesi Sağlık Bakanlığına gönderilerek kura çekimi ve sonrasında sözlü sınav yapılacak. 

BAŞVURULAR BİTTİ SIRA KURA ÇEKİMİN'DE

Sağlık Bakanlığı İstanbul ili için işçi personel alım ilanı İŞKUR aracılığı ile 17 Haziran 2020 tarihinde yayımlanmıştı ve 21 Haziran 2020 tarihinde sona ermişti. Başvurularını gerçekleştiren adaylar şimdi kura sonuçlarını bekliyor. Binlerce başvuru yapıldı ve Nihai liste belirlendi. Sağlık Bakanlığına gönderilecek olan Nihai liste sonrasına Bakanlık Noter huzurunda Kura çekimi yapacak.

Kura usulüne tabi taleplerden; temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (silahsız), elektrikçi (genel), bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, kaynakçı (oksijen ve elektrik) ve inşaat boyacısı/boyacı mesleklerine ilişkin başvuru listesinin İŞKUR tarafından Bakanlığımıza gönderilmesine müteakip sınava alınacak asil ve yedek listeler kura ile belirlenecektir.

KURA SONUCUNDA SÖZLÜ SINAV!

Sözlü sınava alınacak asil adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenlerden talep şartlarına uygun adaylardan başvuranların tamamı öncelik hakkı sahiplerine ilişkin listelere dâhil edilecektir. Kura ile belirlenen sınava alınacak asil ve yedek aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Bakanlıkça kura usulü ile belirlenen sınava alınacak adayların listeleri (asil ve yedek aday listeleri ile önceliklilerin asil ve yedek aday listeleri), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek olup il sağlık müdürlüğünce sınava katılacak adaylardan başvuru belgelerini teslim etmeleri istenecektir. İl sağlık müdürlüğü tarafından ilgili belge kontrolü yapılarak talep şartlarına uygun adaylar sınava alınacaktır. Bakanlıkça kura sonucu asil olarak belirlenen adaylardan süresi içerisinde başvuru yapmayanlar veya süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar ile sınava katılmayanların yerine kura sonucu belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle sınava alınacaktır.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura tarihi ve saati (başvuru sayısı dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun göreceği tarihlerde), kura yeri, kura sonuçları, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ve/veya ilgisine göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün https://istanbulism.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve yapılan ilan tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV DETAYLARI:

İlan edilen tüm kadrolar/meslekler için uygulanacak sınavın yöntemi; “Sözlü Sınav” olup, ölçme ve değerlendirme ise adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Sınava alınacak adayların başvuru belgelerinin teslim alınması, belgelerinin incelenmesi ve sınav işlemleri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülecektir.

Sınav başvuru listesinde yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihlerine ilişkin bilgiler ile sınav sonuçları ve sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adayların nihai başarı listesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün https://istanbulism.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve yapılan ilan tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Editör: TE Bilisim