Sağlık sektörü, her geçen gün artan ihtiyaçları karşılamak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak adına düzenli atamalar yapmak zorundadır. Bu bağlamda, 10 Temmuz 2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" doğrultusunda, 2023 yılı 2. Dönem için sağlık personeli talepleri alınacaktır. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, tıp alanında uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve tabip unvanları için talep toplayacaktır. Ancak, diş tabibi ve eczacı unvanlarındaki kişiler talep bildirmeyecektir.

Adayların Başvuru Süreci

Kura başvuruları, başvuru usul ve esaslarına ilişkin ilan metni ve kura takvimi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (https://yhgm.saglik.gov.tr) web sitesinde yayınlanacaktır. Adaylar, başvurularını ilan metninde belirtilen tarihler arasında, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden gerçekleştirecektir.

Başvuruların, sadece münhal yer tespit çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacağının altı çizilmelidir. Yani, bu başvurular, kesin bir atama anlamına gelmeyecek, sadece personel ihtiyacının belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Talep Bildirimi ve Başvuru Süreci

Talepler, 11 Ağustos 2023 tarihine kadar oluşturulabilecektir. Ancak talep bildirimi zorunlu değildir; bu durumda olan kişiler de kura başvurusu yapabilecektir.

Talep bildirimini gerçekleştirmek isteyen adaylar, E-Devlet şifresi ile Personel Bilgi Sistemi'ne (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapacaklardır. Ana sayfada yer alan "Talep Oluştur" butonuna tıklayarak açılacak olan ekran üzerinde istenilen bilgileri doldurup kaydedeceklerdir.

Talep Bildirimi ve Kura Başvurusu Arasındaki Fark

Talep bildirimi, kişilerin atama sürecine etkisi olmayan ve sadece personel ihtiyacının belirlenmesine yönelik bir adımdır. Bu nedenle, talep bildirimi yapmayan adaylar da kura başvurusunda bulunabileceklerdir. Kura başvurusu, talep bildirimine göre belirlenen ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2023 yılı 2. Dönem için sağlık personeli taleplerinin toplanması ve atamaların yapılması, sağlık sektöründeki kaliteli hizmetin sürdürülebilirliği ve personel ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Bu süreçte, tüm adayların eşit şartlarda başvuru yapabilmeleri ve sağlık alanında uzmanlaşmış kişilerin nitelikli hizmet sunmaları için desteklenmeleri büyük önem taşımaktadır.

TALEP OLUŞTURMAK İÇİN BURAYA TIKLA