Sağlık Bakanlığı Perosnel Alımı yapacak. Resmi gazetede 15 Mart 2023 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere "  2023 yılı 65 - 72 Yaş Yeniden Atama Kurası " ilanı  ve ayrıca " 2023 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası " ilanı yayımlandı. Söz konusu Atama kurası ilanı ile bakanlık bünyesine farklı kadrolarda atama gerçekleştirecek.

Alım Yapılacak Kadrolar Nelerdir?

  • Uzman Tabip,
  • Tıpta Uzmanlık mevzuatına göre uzman,
  • Tabip,
  • Diş Tabibi,
  • Eczacı,

Atama Kurası Başvuru Şartları Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı 65 - 72 yaş aralığındaki atamalarda ve yeniden ilk defa atamalarda fakrlı nitelikler aramaktadır. Bu kapsamda her iki atamada da Ortak olarak;

 Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2023 Yılı 65 - 72 Yaş yeniden Atama Kurası Şartları:

- Kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, (65 yaşını doldurmayan hekimler ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilmektedirler.)

- 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabileceklerdir.

- Yukarıdaki şartları taşımayanların kura başvuruları kabul edilmeyecektir.

2023 İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası:

- Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

- İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

- Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 22 Mart 2023 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

- Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

- 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

Başvurular ne Zaman Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı ataması için işlemler Mart ayı içerisinde tamamlanacaktır. Başvuru yapmak isteyenler Online başvuru yapabilecek.

Başvuru Tarihleri: 16 - 22 Mart 2023

Başvuru Adresi: Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ