Sağlık Bakanlığı personel alımı için kılavuz yayımladı. Bakanlığın. 22 Eylül 2022 tarihi ile yayımladığı Duyuruya göre Sağlık Bakanlığı 2022 yılı 3. Dönem kapsamında İlk Defa ve Yeniden atama kurası ile farklı alanlarda personel ataması yapılacağı bildirildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Bakanlığa bağlı olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için personel ataması yapacak.

Hangi Kadrolarda Personel Ataması Yapılacak?

Yayımlanan Bakanlık 2022/3 kılavuzundaki atamaya göre, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile

  • Uzman tabip,
  • Tabip,
  • Uzman diş tabibi,
  • Diş tabibi,
  • Eczacı,

Kuraya Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 29 Eylül 2022 Perşembe günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

Atama Kurası Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 2022/3 Sağlık personeli ataması için başvurular 23 Eylül 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 29 EylüL 2022 tarihine kadar devam edecektir. Kura başvuruları PBS üzerinden son başvuru günü saat 18:00 a kadar yapılması gereklidir.

KILAVUZ BURADA

Kura Takvimi: