Sağlık Bakanlığı Personel Alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan 2021 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası farklı kadrolarda personel alımı yapılacak. Bu kapsamda yayımlanan ilana göre başvurularda artık sona geldik. Peki Atama Kurasına göre kura ve atama takvimi nedir? Kimler başvuru yapabilecek? Tüm detayları sizlerle paylaşacağız.

2021 YILI İLK DEFA VE YENİDEM ATAMA KURASI YAPILACAK!

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamayerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

KURA BAŞVURULARI SONA ERİYOR!

Sağlık Bakanlığı tarafından gelmiş olan ilan ile 2021 yılı İlk defa veya yeniden atama kurası ile personel alımı yapılacak. Bu kapsamda kuraya başvurular 08 Mart 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 15 Mart 2021 tarihine kadar yapılacak!

Kuraya Başvuru Yapmak isteyen adaylar (https://yhgm.saglik.gov.tr/) adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilirler.

ATAMA KURASI TAKVİMİ NEDİR?

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge. 

Editör: TE Bilisim