Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında duyuru geldi. Söz konusu yayımlanmış ola personel alımı ilanı hakkında yedek aday atama duyurusu geldi. Söz konusu duyuruya göre geçtiğimiz aylarda yayımlanmış olan Temizlik Görevlisi alımı ilanı için yedek aday atama duyurusu geldi. Söz konusu duyuruya göre Engelli Temizlik Görevlisi alımı için istenen belgeler ve duyuru yayımlandı.

Temizlik Görevlisi Yedek Aday Atama Duyurusu Geldi!

Sağlık Bakanlığı büyesindeki eksikliği karşılamak üzere yayımladığı 1356 personel alımı yapmıştı. Sadece Engelli personel alımı yapılmış olup Atanamayan adayların yerine yedek Aday atama duyurusu geldi. Söz konusu duyuru:

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, 1.356 Sürekli İşçi Engelliler (Temizlik Görevlisi) kadrosu için 6 Eylül 2022 tarihinde noter huzurunda kura çekilmiş, kura sonuçları ilan edilerek asıl ve yedek yerleşenlerin listeleri İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmişti.

Kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar (Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atama şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ile İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahipleri alınacaktır.

Yedek Adaylardan İstenen Belgeler:

1-Açıktan Atama Başvuru Formu (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı.

2-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci Maddesinin 7 nci fıkrası gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, görev yapmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir).

4- Adli Sicil/Arşiv Kaydı Belgesi. (E- Devlet Kapısından alınan Adli Sicil Belgesi kabul edilecektir.)

5-Mal Bildirimi Formu. (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

6-Öğrenim belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görülüp onaylanacaktır.) İlan edilen kadrolara başvurulan meslekler için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi (19.08.2022) itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer belgeler.

7-İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu belirtir belge.

8-Adayların, engellilik durumu ile birlikte işçi olarak çalışmalarına engel bir durumunun bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekmektedir.

9- İstenilecek belgeler;

Temizlik görevlisi mesleği için; İlköğretim kurumlarının birinden (5 yıllık İlkokul mezunu 8 yıllık İlköğretim okulundan 6,7 ve 8. Sınıfı terk edenler ile yetişkinler II. Kademe eğitimi başarı belgesi olanlar da dahil) veya Ortaöğretim kurumlarının birinden veya Önlisans programlarının birinden veya Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Belge Teslim Tarihi Nedir?

Taşra teşkilatına 4857 sayılı Kanun kapsamında sürekli işçi engelliler temizlik görevlisi olarak yedek yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 24 Mayıs - 09 Haziran 2023 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birlikte yedek olarak yerleşmeye hak kazandıkları İl Sağlık Müdürlüklerince alınacaktır.

Başvurular, Ek-1 de istenen belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüklerine şahsen yapılacak olup, posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yedek Olarak Yerleşenlerin Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

Göreve Başlama İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu

Mal Bildirim Formu

Editör: TE Bilisim