Sağlık Bakanlığı işçi alımı gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Az Önce Sağlık Bakanlığından gelmiş olan duyuruya göre Kura İşlemleri sonrası herkesin merakla beklediği göreve başlama duyurusu yayımland. Bakanlık belirttiği tarihler aralığında belge teslimi alarak incelemler tamamlandıktan sonra adayların göreve başlama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

10 Bin 900 İşçi Alımı Yapılıyor!

Bakanlık 2023 yılı kapsamında yayımladığı işçi alımı ilanına göre bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere,

4.958 Temizlik Görevlisi,

3.386 Güvenlik Görevlisi (Silahsız),

747 Klinik Destek Elemanı (Hastane),

520 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi,

279 Elektrikçi (Genel),

195 İnşaat Boyacısı/Boyacı,

130 Marangoz,

277 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

258 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı,

150 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,

Kura Sonuçları Açıklandı!

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10.900 kadro için 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde noter huzurunda kura çekilmiş, kura sonuçları sağlık bakanlığı tarafından ilan edilmiştir.

25 Nisan 2023 Kura Sononuçları Burada

26 Nisan 2023 Kura Sonuçları Burada

Göreve Başlama Duyurusu Yayımlandı!

Sağlık Bakanlığı Tarafından beklenen Göreve başlama işlemleri için duyuru 27 Nisan 2023 tarihinde yayımlandı. Buna göre adaylar blge teslimi gerçekleştirecekler.

Göreve Başlama İçin Belge tesim tarihleri Nedir?

Sürekli işçi asıl olarak yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 02- 22 Mayıs 2023 tarihleri arasında Ek-1 de belirtilen belgelerle birlikte asıl olarak yerleşmeye hak kazandıkları il sağlık müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde; halen askerde olmaları sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların ise askerlik görevine devam ettiklerini belgelendirmeleri halinde, 22 Mayıs 2023 tarihi mesai bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesine ait işlemler; il sağlık müdürlükleri bünyesinde personel hizmetlerinden sorumlu başkanın başkanlığında yeterli sayıda personelin katılımı ile kurulacak komisyonlar tarafından 23 Mayıs-01 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

İstenen Belgeler nedir?

1 - Açıktan Atama Başvuru Formu, (Tükenmez veya dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurularak imzalanacaktır.)

2 - Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Erkek hak sahipleri için e-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

3 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da kabul edilecektir.)

4 - Mal Bildirimi Formu. (El yazısı ile doldurulup imzalanarak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

5 - Öğrenim durumuna ait belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

6 - e-Devlet internet adresinden (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesisorgulama) alınacak Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi. Bu belgenin incelenmesi neticesinde, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı aldığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

• Adaylardan istenen belgelerin suretlerinin verilmesi halinde, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla başvuru komisyonları tarafından tasdik edilerek işleme alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Göreve Başlama EKLERİ:

Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

Yerleşenlerden İstenen Belgeler-Başvuru Şartları (Ek-1)

Açıktan Atama Başvuru Formu

Mal Bildirim Formu

Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar