Resmi Gazete ve İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan işçi personel alımı ilanına göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda ve niteliklerde Sürekli işçi alımı yapacak. Alımlar Temizlik Personeli Alımı ve Güvenlik Görevlisi alımı kadrolarında yapılacak. İşte dağılım:

Alım Yapılacak Kadrolar:

  • Ön Lisans Mezunu 2 Güvenlik Görevlisi,
  • Lise Mezunu 38, Engelli 2 ve Eski Hükümlü 1 Temizlik Personeli,

Başvuru Şartları Nedir?

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak, Engelli veya Eski Hükümlü olduğunu gösterir rapora sahip olmak, Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 Yaşından gün almamış olmak gibi şartlar aranacak.

Özel Başvuru Şartları:

Güvenlik Görevlisi:

  • 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
  • Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay süreyle geçerli olmak,
  • Son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak,
  • Bayan adaylar için en az 165 cm boyunda olmak ve boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 10 kg ağırlığına sahip olmak; erkek adaylar için en az 170 cm boyunda olmak ve boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 15 kg ağırlığına sahip olmak. (Bu şarta ilişkin belge, sağlık kurumlarından alınacaktır.)

Temizlik Personeli:

  • Son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak,
  • Vardiyalı Çalışmayı kabul etmiş olmak ve lise mezunu olmak,

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine sürekli işçi alımı için adaylar başvurularına 23 Kasım 2020 tarihi itibari ile başladılar. Adaylar başvurularını en geç 5 gün içerisinde yani 27 Kasım 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Adaylar başvurularını sadece Türkiye İş Kurumu aracılığı ile gerçekleştirmek zorundadırlar. Bunun dışında yapılacak şahsen başvrular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi: esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Yukarıdaki adres tarayıcınızın araç çubuğuna yapıştırarak çıkan ekranda İŞYERİ ÜNVANI kısmına RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ yazmanız ve ARA butonuna tıklamaız durumunda ilgili ilanlara ulaşabilecek ve başvuru yapabileceksiniz.

DİĞER İŞKUR KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI BURADA

Editör: TE Bilisim