Sağllık Bakanlığı KPSS 2019/4 Göreve Başlama Duyurusu Geldi! Ek1, Ek2 ve Ek3

Sağlık Bakanlığı tarafından az önce gelmiş olan duyuruya göre KPSS 2019/4 personel alımı için duyuru geldi. Göreve başlama başvuruları için detaylar nedir?

Sağllık Bakanlığı KPSS 2019/4 Göreve Başlama Duyurusu Geldi! Ek1, Ek2 ve Ek3

Sağlık Bakanlığı 09 Ekim 2019 tarihinde gece saatinde yaptığı duyuruya göre KPSS 2019/4 personel alımlarını ilgilendiriyor. Bakanlıktan gelmiş olan duyuruya göre KPSS 20194 Göreve başlama işlemleri için başvurular alınacak. Bakanlık 2019/4 sonucuna göe istihdam edilmek için sözleşmeli personellere ilişkin atama işlemeleri, Araştırma ve güvenlik soruşturma işlemlerinin yapılacağını daha önce de belirtmişti. 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLDİ!

Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri tamamlananların listesi Bugün 09 Ekim 2019 tarihinde il sağlık müdürlüklerine gönderildiği bildirildi. Sözleşmeli sağlık personeli adaylarının göreve başlama taleplerini içeren başvuruları, aşağıdaki Ek-3’de belirtilen ilgili komisyonlar tarafından alınacak, göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri tamamlananların göreve başlama işlemlerine ilişkin başvuruları 11.10.2019 – 04.11.2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların bu süre içinde, istenen belgelerle birlikte Ek-3’de belirtilen ilgili komisyonlara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ayrıca Atama şartlarını taşıyan adaylardan halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir. Adayların, (Ek-1)’de belirtilen belgeleri hazırlayarak en geç 04.11.2019 tarihi mesai bitimine kadar ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU YAPACAKLAR DİKKAT!

Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebilecektir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet biriminde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan bir birimde göreve başlatılacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ:

Atanma şartlarını taşıyanlar için,  son göreve başlama tarihi 05.11.2019 günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 04.11.2019 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 30.12.2019 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri henüz tamamlanmayan adayların başvuru ve göreve başlama işlemleri hakkında, söz konusu işlemler tamamlandıktan sonra //www.yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinde yeniden duyuru yayımlanacaktır.

Ekler
Ek-1 Göreve Başlama İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
Ek-2 Göreve Başlama İşlemlerine ait Form
Ek-3 Komisyon Listesi

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2019, 17:13
YORUM EKLE