İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Personel Alımı 2016

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri personel alımı yapacak. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alacak. başvurular ve ayrıntılar haberimizin içerisinde.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Personel Alımı 2016
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri personel alımı yapacak. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri  bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alacak. başvurular ve ayrıntılar haberimizin içerisinde.

tanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 14 Nisan 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre büyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere 1 adet uzman Personel alacak. Alınacak olan personeller tanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinin yapacağı yazılı ve sözlğ sınav ile personel alacak. Alım şartları ve başvuru bilgileri şöyledir.

Alım şartları şöyledir
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,
 • 01.01.2016 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1982 ve daha sonra doğanlar),
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
 •  Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,
 • TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Başvuru için, İngilizce yabancı dil bilgisinden, ÖSYM tarafından 2014-2015-2016 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM'ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM'nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)
 • 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,
Başvuru Şartları Şöyledir;

Başvuruda bulunacak olan adaylar en geç 25 Nisan 2016 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.İlanın Tam Metni İçin Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE