DSİ 371 Yedek Personel Alımı Hakkında Duyuru ve Belgeleri Duyurdu!

Devlet Su İşleri Personel Alımı hakkında duyuru yayımlandı. 1273 Personel alımı için yedek aday ataması yapıldı. İstenen belgeler haberde.

DSİ 371 Yedek Personel Alımı Hakkında Duyuru ve Belgeleri Duyurdu!

Devlt Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı hakkında duyuru yayımlandı. 1273 Sözlşemeli personel alımı hakkında işlemler gerçekleştirilmiş olan adaylar hakkında duyuru geldi. Söz konusu duyuru kapsamında atama işemlerini geçemeyen veya eksik belge teslim eden adayların yerine 371 Personel Yedek olarak atanmıştır. Buna göre aşağıdan yedek atama listesine ve İstenen belgelere ulaşabilirsiniz.

Hangi Kadrolarda 1273 Personel Alımı Yapılıyor!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği gidermek için Lise, Ön Lisans ve Lisans seviyesinde 1273 kişilik kadro ile alım yapacak. Bu kapsamda mezuniyete göre kontenjanlar:

  • Lise mezunu: 222 Destek personeli
  • Ön Lisans mezunu - 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 221 Büro personeli,
  • Lisans mezunu: 800 Mühendis

alımı olmak üzere toplamda 1273 sözleşmeli personel alımı yapıldı.

371 Yedek Aday Ataması Yapıldı!

DSİ den gelmiş olan duyuru ile farklı kadrolarda olmak üzere lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar içerisinden 371 kişilik boşalmış olan kadroya atama yapılmıştır. Söz konusu atama listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/dsi-1273-sozlesmeli-personel-alimi-hakkinda-duyuru-geldi-h43893.html

Yedek Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

A)    MÜHENDİS ve BÜRO PERSONELİ POZİSYONUNA YERLEŞENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya diploma/ geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

2- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

3- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

4- Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış olanların askerlik durum belgesinde sevk ve terhis tarihinin bulunması gerekmektedir.)

Halen askerlik görevinde bulunan adaylar muhtemel terhis tarihlerini içerir bir dilekçeyi Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir. Bu adaylar terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize istenilen belgelerle birlikte başvurmaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- e-Devlet üzerinden alınacak  barkodlu  yerleşim yeri belgesi.

7- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi. (İnternet Çıktısı)

8- Seyahate ve arazi şartlarında çalışmaya engeli olmadığına dair yazılı beyan için Tıklayınız...

9- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belge.

10- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu sigorta hizmet döküm belgesi.(Bu belgede işyeri unvan listesinin bulunması gerekmektedir.)

11- Kariyer Kapısı’ndan alınacak yerleştirme sonuç belgesi.

B)    DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) POZİSYONUNA YERLEŞENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya diploma/ geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

2- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

3- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

4- Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış olanların askerlik durum belgesinde sevk ve terhis tarihinin bulunması gerekmektedir.)

Halen askerlik görevinde bulunan adaylar muhtemel terhis tarihlerini içerir bir dilekçeyi Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir. Bu adaylar terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize istenilen belgelerle birlikte başvurmaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- e-Devlet üzerinden alınacak  barkodlu  yerleşim yeri belgesi.

7- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi. (İnternet Çıktısı)

8- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Hastanelerden alınacak "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli raporun aslı.

9- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığına dair yazılı beyan için Tıklayınız...

10- a) İlanın yayımlanmasından önce(11.01.2023 tarihinden önce) özel sektörde temizlik işlerinde çalışmış olduğunu e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu  sigorta hizmet dökümü belgesi ile kanıtlayamayan adayların çalıştığı işyerinden alacakları çalışma belgesinin aslını(işyeri başlıklı, imza ve kaşeli) ibraz etmesi gerekmektedir.

             b) İlanın yayımlanmasından önce(11.01.2023 tarihinden önce) herhangi bir kamu kurumunda, temizlik işlerinde çalışmış olduğunu gösterir belgenin aslını (işyeri başlıklı, imza ve kaşeli) ibraz etmesi gerekmektedir.

11- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belge.

12- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu sigorta hizmet döküm belgesi.(Bu belgede işyeri unvan listesinin bulunması gerekmektedir.)

13- Kariyer Kapısı’ndan alınacak yerleştirme sonuç belgesi.

C)    KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİSYONUNA YERLEŞENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya diploma/ geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

2- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

3- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

4- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış olanların askerlik durum belgesinde sevk ve terhis tarihinin bulunması gerekmektedir.)

Halen askerlik görevinde bulunan adaylar muhtemel terhis tarihlerini içerir bir dilekçeyi Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir. Bu adaylar terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize istenilen belgelerle birlikte başvurmaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- e-Devlet üzerinden alınacak  barkodlu  yerleşim yeri belgesi.

7- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi. (İnternet Çıktısı)

8- Seyahate ve arazi şartlarında çalışmaya engeli olmadığına dair yazılı beyan için Tıklayınız...

9- Özel güvenlik görevlisi kimlik kartının fotokopisi. (önlü-arkalı)

      10- Boy ve kilo bilgilerinin de yer alacağı aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde tam teşekküllü hastanelerden son 6 (altı) ay içerisinde alınmış “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık kurulu raporunu aslı.

      Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu

      Psikopati: Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak;

Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak;

Göz: Görme engeli, şaşılık, gece körlüğü olmamak,

Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

11- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığına dair yazılı beyan için Tıklayınız...

12- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belge.

13- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu sigorta hizmet döküm belgesi.(Bu belgede işyeri unvan listesinin bulunması gerekmektedir.)

14- Kariyer Kapısı’ndan alınacak yerleştirme sonuç belgesi

Belge teslim Sürtesi Nedir?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere mühendis, büro personeli, destek personeli (Temizlik)  ve koruma ve güvenlik görevlisi sözleşmeli pozisyonlara yedek olarak yerleşen adayların aşağıda yer alan atamaya esas evraklarını 08.09.2023 tarihi mesai bitimine kadar bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize elden teslim veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Arafat yılmaz
Arafat yılmaz - 1 ay Önce

İşim yok