Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan 2828 sayılı kanun kapsamında KPSS siz Memur alımı hakknda atama duyurusu geldi. Tercihler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldı. Devlet bünyesinde yetişenleri kapsayan atamalar için yerleşen adaylardan istenen belgeler açıklandı. Adaylar söz konusu belgeleri son başvuru tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.

İstenen Belgeler Açıklandı!

1-Atama Başvuru Formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (2 adet) (Ek-1)

2-Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun 2 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir)

3- Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (2 adet)  (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/7 Maddesi gereği “görevini devamlı yapmasında akıl hastalığı bulunmadığına" dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hekimlerince verilen Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu ve bir adet fotokopisi

5- Askerlik Durum Belgesi  (E-Devlet üzerinden de alınabilir) (2 adet)

6- Mal Bildirim Beyannamesi (Eksiksiz olarak doldurulacak, imzalı ve kapalı zarf içinde) (2 adet) (Ek-2)

Son Müracat Tarihi Belli Oldu!

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğümüz emrine Mühendis ve Hizmetli kadrolarına atanmaya hak kazanan adayların atanmalarına esas olmak üzere aşağıda yer alan evraklar ile birlikte 07.06.2024 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar ikamet ettikleri illerin bağlı bulunduğu en yakın Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüklerine bizzat müracaat etmeleri gerekmekte olup ayrıca adaylara bir tebligat yapılmayacaktır.

Söz konusu evrakları belirtilen sürede teslim etmeyen adayların atamalarının yapılmayacağını ve hak iddia edilemeyeceğinin bilinmesi, atama talebinden vazgeçildiği takdirde buna ilişkin dilekçenin de belirtilen süre içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Ekler:

ATAMA BAŞVURU FORMU (EK-1) (4).xls

MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ (EK-2) (3).xls