Ticaret Bakanlığı Muayene Memuru alımı başvuruları başladı. 2024 yılı kapsamında Muayene Memuru alımları yapılacak. Bu doğrultuda başvuru yapacak adayların en çok merak ettiği konulardan birisi de Muayene Memuru maaşları oldu. Öte yandan Gençlerimizin merak ettiği Muayene Memuru mesleği hakkında bilgileri İşin Olsa Ekibi Olarak sizlerle paylaşacağız.

Muayene Memuru Olma Şartları Nedir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Muayene Memuru alımları Lisans mezunları içerisinden yapılacak. Ancak öncelikle genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları sağlıyor olmak şartları aranacaktır. Özel olarak ise,

  • Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
  • En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),
  • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak.

Çalışma Şartları ve Görevleri Nedir?

Muayene memuru alımları genelde gümrüklere yapılmaktadır.

Muayeneler, ülkemize yurt dışından tır, konteynır, gemi, uçak veya tren vagonu ile getirilen eşyaların kontrolünün sağlanmasından, ülkemizden yurt dışına çıkarılması yasak veya izne tabi eşyaların muayene edilmesine kadar birçok görevi yerine getirmektedir.  

Bu kapsamda, İthalat ve ihracat mallarının fiziki olarak kontrol edilmesinden, bu eşyalara ait resmi belgelerin kontrol edilmesine; gümrük vergilerinin tahakkuk ettirilmesinden, gümrük işlerinde yapılan hatalardan kaynaklı idari para cezalarının uygulanmasına kadar birçok görev ve sorumlulukları bulunan memurlardır.

Muayene Memuru 2024 Maaşları Ne Kadar?

Ticaret Bakanlığında görev alacak olan Muayene Memuruları maaşları merak ediliyor. Bu kapsamda Maaşlar, Eş Çocuk durumu, tecrübe gibi sebeplerden dolayı değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca ek ödemelerde alınmaktadır. Ancak ortalama olarak bir rakam verecek olursak;

Kamuda Ortalama Muayene Memuru Maaşları: 35.850 TL

Özelde Muayene Memuru Maaşları:

Özel sektörde görev yapan muayene memurları " İthalat İhracat Uzman Yardımcısı " olarakta bilinir. Buna göre,

En Düşük Muayene Memuru Maaşları: 27000 TL

En Yüksek Muayene Memuru Maaşları: 45.000 TL

Ortalama Muayene Memuru Maaşları: 30000 TL

2024 Yılı Muayene Memuru Alımı Başvurusu Başladı!

Ticaret Bakanlığı muayene memuru alımı için ilan yayımlandı. 103 kişilik kadro ile ve KPSS Puanı ile Muayene Memuru alınacak. İlan detayları aşağıdaki bağlantıda.

Ticaret Bakanlığı 103 Muayene Memuru Alımı İlanı Şartları 2024 Ticaret Bakanlığı 103 Muayene Memuru Alımı İlanı Şartları 2024