Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 İşçi Alımı yapacak.

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan İşçi Alımı ilanına göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda Kadın Erkek adaylar içerisinden işçi Alımı yapılacak. Kamu İŞKUR İlanları kısmında yayımlanan ilan için 88 işçi alımı yapılacağı açıklandı. Peki adaylardan aranan genel şartlar ve özel şartlar nedir? Hangi Kadrolarda işçi alımı yapılacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Merkez Teşkilatı birimde 4857 sayılı İş Kanunu, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilkokul mezunu 88 işçi alacak. Bu yönde alımlar:

  • 54 Güvenlik Görevlisi,
  • 21 Temizlik Görevlisi,
  • 7 Engelli Temizlik Görevlisi,
  • 6 Bakım-onarım hizmetleri personeli,

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir,

KADROSUNA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR:

BVAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

MSGSÜ işçi alımı başvuruları 22 Mart 2021 tarihi ile başladı ve en geç 26 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Bu yönde adaylar başvurularını sadece İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirecekler. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden elektornik ortamda yapılacak. Adaylar başvuru için ilgili ekranda İŞKUR üyelik bilgileri ile sisteme giriş yaptıktan sonra İŞYERİ Ünvanı kısmına " Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi " yazarak başvurularınızı yapabilirsiniz.

İLANIN TAM METNİ