Milli Savunma Bakanlığı personel alımı için ilan yayımladı. Az Önce gelmiş olan 30 Mayıs 2022 tarihli iŞKUR İlanlarına göre Milli Savunma Bakanlığıu Personel Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksiklikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda Kamu İşçi Alımı gerçekleştirecek. Söz konusu yayımlanmış olan ilana göre alımlar en az ilköğretim mezunu adaylar içerisinden gerçekleştirilecek. Alımlar ANkara'da bulunan komutanlığa yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda yayımlanan ilan için başvuru süreci başlamış olup başvuru şartlarını sağlıyor olmaları halinde başvurusu online olarak alınacak.

Alım Yapılacak Kontenjanlar Nelerdir?

 • 5 Depo İşçisi (Elleçleme),
 • 1 Ambar/Depo Görevlisi ,
 • 1 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı,
 • 1 Marangoz ,
 • 1 İnşaat Boyacısı/Boyacı ,
 • 1 Anahtarcı (Çilingir),
 • 1 Lastik-Cant Montaj İşçisi,

Kimler Başvuru Yapabilecek?

İŞKUR ile yayımlanan ilana sadece Engelli ve Eskihükümlü adaylar başvuru yapabilecek. Bu kapsamda adaylardan aşağıdaki nitelikler aranacaktır.

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve özel kanunlarında yer alan şartları taşımak,

ç) Türk Ceza Kanunun 53.’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olmak

e) Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış engelli olduğunu gösteren Sağlık Kurul Raporuna sahip olmak,

f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak,

g) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

ğ) Çalışabilir durumda olmak,

h) Tercih edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması,

Başvurular İnternet'ten yapılacak!

İŞKUR ile yayımlanmış olan personel alımı ilanlarına göre adaylar başvurularını İnternet'ten gerçekleştirecek. Bu yönde adayların İŞKUR kaydı olması gerekmekte olup aşağıdaki bağlantıyı ve İş İlanı numaralarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Tarihi: 30 Mayıs - 3 Haziran 2022

Başvuru Adresi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

İş İlanı Numaraları:

 • 5 Depo İşçisi (Elleçleme) Engelli - 00006806861
 • 5 Depo İşçisi (Elleçleme) TMY - 00006806924
 • 1 Ambar/Depo Görevlisi - 00006806988
 • 1 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı - 00006807112
 • 1 Marangoz - 00006812665
 • 1 İnşaat Boyacısı/Boyacı -  00006812914
 • 1 Anahtarcı (Çilingir) - 00006812960
 • 1 Lastik-Cant Montaj İşçisi - 00006813073