Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı yayımlandı. Az Önce 10 Mayıs 2023 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 78 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu kapsamda 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4 üncü maddesinin B fırkası kapsamında isithdam edilmek üzere Sözleşmeli olarak personel alımı yapılacak. Bu kapsamda adaylaran aranan şartlar nelerdir? Hangi kadrolarda personel alımı yapılacak?

78 Sözleşmeli Personel Alımı Kontenjan Dağılımı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 78 kişilik kadro ile merkez ve taşra teşkilarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli olarak isthdam edilecek;

  • 4 sözleşmeli Mühendis,
  • 1 sözleşmeli Büro Personeli,
  • 61 sözleşmeli Destek Personeli (59 adet Temizlik Görevlisi – 2 adet Şoför)
  • 12 sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

42 Şehir Listesi Yayımlandı!

MGM Perosnel alımları 42 şehirde olmak üzere " Ankara, İstanbul Edirne, Kırklareli,İzmir, Manisa Çanakkale, Eskişehir, Bilecik, Antalya Muğla Afyonkarahisar, Uşak, Adana, Gaziantep, Mersin, Kayseri, Yozgat, Sivas, Konya Niğde, Ankara, Zonguldak, Düzce, Samsun, Ordu, Kastamonu, Trabzon Rize, Gümüşhane, Artvin, Erzurum, Erzincan Elazığ, Tunceli, Van Hakkari, Muş, Diyarbakır, Batman, Iğdır, Kars " şeklindedir. Bu kapsamda şehre göre kontenjan dağılımı şöyledir.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

MGM personel adaylarından genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasIndan olumlu sonuç alabilmek " gibi nitelikler aranacaktır.

Başvuru özel şartları Nelerdir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı için adayladan eğitim ve KPSS Şartı talep edilecektir. Bu kapsamda,

KPSS Şartı nedir?

2022 yılında yapılmış olan Kamu personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve Lisans mezunları içim KPSSp3 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı aranacak.

Mülakatsız Personel Alımı Yapılacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü persOnel alımları herhangi bir sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek. Bu yönde MGM tarafından yapılacan Değerlendirme ile KPSS Puanları ele alınarak en yüksek puandan en düşük puana kadar yapılacak sıralama ile adaylar belirlenecektir. Bu kapsamda herhangi bir Yazılı veya Sözlü sınav yapılmayacak.

Mesleğe Göre Özel Nitelikler Nelerdir?

Büro Personeli Alımı Şartları;

- Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak,

Temizlik Görevlisi Alımı Şartları:

- Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.

- Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

Şoför Alımı Şartları:

- Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.

- Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

- 26/05/2023 tarihi itibarı ile 5 yıllık CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- Son başvuru tarihi itibarı ile güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak.

- Son başvuru tarihi itibarı ile SRC3 veya SRC4 Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

- Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az E sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Alımı Şartları:

- Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.

- Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

- Cinsiyetinin erkek olması.

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

- Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

- 170 santimetreden kısa boylu olmamak.

-  Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.)

- Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Mühendis Alımı Şartları:

- Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

- Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

MGM Personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi itibari ile başlayacak. Buna göre adaylar başvurularını en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular sadece kariyer adresi üzerinden yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 10 - 26 MAYIS 2023

Başvuru Adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim