Bankalara personel alımları için başvurular devam ederken Merkez Bankasından yeni ilanlar yayımlandı. Merkez Bankası tarafından yayımlanmış olan ilanlara göre farklı kadrolarda olmak üzere 145 kişilik kadro ile personel alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanmış olan ilanlara göre alımlar sözleşmeli ve kadrolu olarak yapılacak. Başvuru şartları ve kadro dağılımları hakkında detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Merkez Bankası Personel Alımı Kadroları:

Merkez Bankası 4 farklı ilan ile bünyesine 145 personel alımı yapacak. Bu yönde alımları, 15 Araştırmacı, 60 Uzman Yardımcısı, 30 Güvenlik Görevlisi ve 40 Teknisyen kadrolarında yapılacak. En az lise mezunu olan adayların başvuru yapabileceği söz konusu ilanlar için adaylardan KPSS şartı aranacak.

Genel Başvuru Şartları Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Özel Başvuru Şartları Nedir?

Adaylardan özel olarak, 01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak, Alım yapılacak kadro için Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak, 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak gereklidir.

Ayrıca Güvenlik Görevlisi ve Tekniyen alımı için adaylardan 2018, 2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans seviyesinde KPSSP93 puan türünden en az 50 ve 60 puan almış olmak şartı aranacak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Merkez Bankası personel alımı için başvurular sadece İnternetten yapılacak. Bu yönde aşağıdaki bağlantıları kullanarak ilanların detaylarına ulaşabilirsiniz.

Araştırmacı (15 kişi) (14-28 Ekim 2020)

Uzman Yardımcısı (60 kişi ) (14-28 Ekim 2020)

Güvenlik Görevlisi (30 kişi) (27 Kasım-14 Aralık 2020)

Teknisyen (40 kişi) (27 Kasım–14 Aralık 2020)

Editör: TE Bilisim