Yeni İlan: Sağlık Bakanlığı KPSS 50 Puan İle ve KPSS Siz Memur Alımı İlanı

Sağlık Bakanlığı yeni memur alımı ilanı yayımladı. Farklı kadrolarda KPSS puanı ile be KPSS puanı olmadan alım yapılacak. Başvuru şartları ve kadro dağılımı şöyle.

Yeni İlan: Sağlık Bakanlığı KPSS 50 Puan İle ve KPSS Siz Memur Alımı İlanı

Resmi Gazete'nin 23 Haziran 2020 tarihli yayımladığı ilana göre, Sağlık Bakanlığı yeni bir ilan ile memur alımı yapacak. Alım yapılacak birim ise, Bakanlığa bağlı olan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü olarak belirlendi. 

Bu kapsamda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında bulunan eksikliği karşılamak üzere 13 memur alımı yapılacak. Alımlar 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 4/B madesine göre sözleşmeli olarak yapılacak. 

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü KPSS puanı ile ve KPSS şartı olmadan sözleşmeli personel alımı yapacağını bildirdi.

Bu yönde KPSS Siz Memur Alımı kadroları en az lise mezunu kapsamında Marmara adası Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Balıkesir) ne 2 Gemiadamı ve Çanakkale Boğazı Sağlık Denetleme Merkezine 2 Gemiadamı alınacak.

KPSS 50 Puan İle Memur alımı yapılacak kadro ve birimler ise şöyledir.

  • Çanakkale Boğazı Sağlık Denetleme Merkezi 1 Tekniker ve 2 Teknisyen,
  • İstanbul Boğazı Sağlık Denetleme Merkezi (İstanbul) 1 Tekniker,
  • Marmara adası Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Balıkesir) 4 Teknisyen,
  • Karaköy Sahil Sağlık Denetleme Merkez (İstanbul) 1 Destek Personeli ( Şoför ),

GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

e) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

f) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak,

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

h) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, 24 saat esaslı çalışmaya engel olmadığını ve sağlık durumunu gösterir tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1-TEKNİKER (2 Adet)

1. Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme veya Mekatronik ön lisans programından mezun olmak,

2. Gemiadamı ehliyetine sahip olmak,

3. ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

2-TEKNİSYEN (6 Adet):

1. Meslek liselerinin gemi makineleri bölümünden mezun olmak,

2. Gemiadamı ehliyetine sahip olmak,

3. ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) meslek lisesi mezunları için KPSS P94 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

3-GEMİ ADAMI (4 Adet):

1. En az herhangi bir ortaöğretim mezunu,

2. Gemiadamı ehliyetine sahip olmak,

3. Mesleğiyle ilgili en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

4-DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) (1 Adet):

1. En az herhangi bir ortaöğretim mezunu,

2. En az 5 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak,

3. Cinsiyeti erkek olmak,

4. ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) meslek lisesi mezunları için KPSS P94 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Söz konusu ilan resmi Gazete'de 23 haziran 2020 tarihinde yayımlanmış olup en geç 15 gün içerisinde başvuruların yapılması gerekmektedir. Adaylar başvurularını başvuru formu ve istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen müracaat veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüzde ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda başvurular en geç 07 Temmuz 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ BURADA

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 10:43
YORUM EKLE