TİKA Memur Alımı Sınav Tarihi Ertelendi!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı memur alımı hakkında duyuru geldi. Resmi Gazete memur alımı duyurusu detayları haberde.

TİKA Memur Alımı Sınav Tarihi Ertelendi!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( TİKA ) Memur alımı ilanı hakkında yeni gelişme var. 9 Şubat 2023 tarihi ile yayımlanmış olan duyuruya göre geçtiğimiz günlerde başvuruları alınmış olan TİKA Memur alımı sınavı ertelendi. Sınav Şubat ortasında yapılması planlanırken ülkemizde yaşanan felaket sebebi ile ertelendi.

SINAV ERTELEME KARARI:

30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 13-17 Şubat 2023 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilmesi planlanan TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Kahramanmaraş ve çevre illerinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sınav yer ve tarih bilgisi daha sonra duyurulacaktır.

SINAV DETAYLARI NEDİR?

1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

2) Sözlü sınavda adaylar;

a. Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

YORUM EKLE