Tarım Bakanlığı KPSS siz Memur Alımı İlanı Yayımlandı! ( Yurtdışı )

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine yeni memur alımı yapacak. KPSS Şartı olmaksızın Yurtdışında çalışacak memur alımı gerçekleştirilecek olup detaylar haberde.

Tarım Bakanlığı KPSS siz Memur Alımı İlanı Yayımlandı! ( Yurtdışı )

Tarım ve Orman Bakanlığı memur alımı yapılacak. Az Önce yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 78, 79, ve 80'inci maddelerine istinaden hazırlanan 01.02.1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 21/01/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” ile Yurtdışında çalışacak Memur alımı gerçekleştirilecek.

Kontenjan Bilgisi Nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı Yurtdışı için Türkiye Geneli 6 kişilik kadro ile personel memur alımı gerçekleştirilecek.

1- Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte Dışişleri Bakanlığının bildirdiği uluslararası kuruluşlara gidebilmek için adaylık dahil en az dört yıl, diğerleri için adaylık dahil en az üç yıl çalışmış olmak. 

2- Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak. 

3- Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak. 

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.  

5- Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet Memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak.

6- Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.

7- Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak. 

8- Yurtdışı öğrenimini bitirdikten sonra yurda dönüşlerinde, yurtdışında kalınan sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yapmayı kabul etmek. 

Yabancı Dil Şartı Aranacak!

a) Yurtdışına lisansüstü öğrenim (her tür yüksek lisans ve doktora öğrenimi) görmek amacıyla gönderilecekler için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları, 

b) Uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az doksan puan almaları veya ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olmaları,

c) Diğerlerinin çalışmaları için ise YDS’den en az yetmiş puan veya bu puana denk TOEFL puanına sahip olmaları şarttır.

Yurtdışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin,son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dil eşdeğerliliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen eşdeğerlik tablosu esas alınmaktadır. Söz konusu belgeye https://www.osym.gov.tr/TR,10358/esdegerlikler.html adresinden erişilebilir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı memur alımı için başvurular ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 16 gün içererisinde yapılması gereklidir. 

Başvuru Tarihleri: 13 - 31 Ekim 2023

Başvuru Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

YORUM EKLE
YORUMLAR
Fatih  usta
Fatih usta - 2 ay Önce

İş