Resmi Gazete'de Yayımlandı Belediye Düşük KPSS İle Memur Alımı Yapılacak

Belediyelere memur alımları devam ediyor. Düşük KPSS Puanı ile yapılacak alımlarda adaylardan en az lise mezunu olmak şartı var! İşte ilanın detayları.

Resmi Gazete'de Yayımlandı Belediye Düşük KPSS İle Memur Alımı Yapılacak

Resmi Gazete günün memur alımı ilanlarını duyurudu. Yayımlanan ilana göre Aksaray Belediyesi bünyesimndeki eksikliği karşılamak üzere memur alımı yapacak. İlan Gazete'de yayımlanmdı ancak başvuru süreci hala başlamadı. Önümüzdeki ay başlayacak olan memur alımı başvuruları hakkında siz değerli okurlarımıza bilgileri aktaracağız.

LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNU MEMUR ALINACAK!

Yukarıdaki tabloda da göreceğiniz gibi Aksaray Belediyesi, Lisans mezunu 4, Ön Lisans Mezunu 6 ve Lise mezunu 12 zabıta memuru alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre adaylardan aşağıdaki nitelikler aranacak.

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

6- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Başvuruda bulunacak lisans mezunu adayların 2018-KPSS P3, Önlisans mezunu adayların ise 2018-KPSS P93 ve lise veya dengi okul mezunu adayların ise 2018-KPSS P94 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 puan almış olması gerekmektedir,

2- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

4- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 5- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvuru yapacak adaylar başvurularını 14/09/2020 - 18/09/2020 tarihleri arasında (09:00- 16:30 saatlerinde) Aksaray Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 09:06
YORUM EKLE