Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 Memur Alımı ( Uzman Yardımcısı ) İlanı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yeni bir ilan yayımlayarak farklı alanlarda 10 kişilik kadro ile Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. KPSS detayları ve şartları şöyledir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 Memur Alımı ( Uzman Yardımcısı ) İlanı

Az önce yayımlanan ilana göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere 10 kişilik kadro için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Bu yönde alımlar Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7 inci dereceli kadroya yapılacak.Alımlar Giriş sınavı ile yapılacağında adaylara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yapılacak.

Söz konusu Giriş sınavı iki aşamalı yazılı ve Sözlü olarak Ankara ilinde yapılacak olup Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (www.oib.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2020 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihi ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin TABLO 1’de belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip olmak

d) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımı için başvurular 07 Aralık 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 18 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (www.oib.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE