Mülakatsız Memur Alımı ( 2021/1 ) Tercihleri 1 Temmuz Başlıyor! Kimler Tercih Yapabilecek?

2021 yılı memur alımı için tercihler başlıyor. ÖSYM aracılığı ile yapılacak tercihlerin başlaması için son günler. Peki kimler tercih yapabilecek?

Mülakatsız Memur Alımı ( 2021/1 ) Tercihleri 1 Temmuz Başlıyor! Kimler Tercih Yapabilecek?

ÖSYM aracılığı ile Merkezi tercihler başlıyor.  Memur Alımı için Binlerce aday tercihlerin başlamasını beklemkteydi. Bu kapsamda Mülakatsız Memur alımı için 2021/1 tercihleri 1 Temmuz 2021 tarihi ile başlayacak olup adaylar şimdiden kimlerin tercih yapacağını merak etmeye başladılar. Peki tercih şartları ne olacak? Kaç kontenjan verilecek? Tercih üceti ne kadar olacak? İşte Tüm detaylar;

TERCİHLER BAŞLIYOR!

ÖSYM KPSS tercihleri için takvimini aylar öncesinde paylaşmıştı. 2021 yılının ilk tercihleri olacak olan KPSS 2021/1 için tercihler ÖSYM takvimine göre 1 Temmuz 2021 tarihi ile başlayacak olup adaylara bir haftalık sğreç verilecek ve tercihler 8 Temmuz 2021 tarihinde kapatılacaktır.

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.) g) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR:

AYrıca yayımlanacak trcih kılavuzunda pozisyonuna göre ve nitelik koduna göre öze nitelikler aranacak. Adayların belirtilen bu niteliklere hakim olmaları gereklidir. Aynı zamanda 2020 yılı KPSS Puanı şartı aranacak olup adayların, Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden puan almış olmaları gereklidir.

TERCİH ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Tercih ücretine her yıl Zam gelmektedir. Geçen sene 20 TL olan tercih ücreti buyıl 25 TL olacak. Adaylar tercih ücretini tercih tarihleri içerisinde ÖSYM anlaşmalı bankalara yatırmaları gereklidir. Tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacaktır.

TERCİHLER BAŞLADIĞINDA HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021, 18:47
YORUM EKLE
YORUMLAR
Emre
Emre - 5 ay Önce

Ne zaman başlıycak