MEB 2021 yılı Engelli 500 Öğretmen Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS 50 Puan İle

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı için bünyesine Öğretmen Alımı ilanı yayımlandı. EKPSS puanı ile yapılacak alımlarda adaylardan aranan nitelikler nedir?

MEB 2021 yılı Engelli 500 Öğretmen Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS 50 Puan İle

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine Memur alımı ilanı yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı ilam ile bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Öğretmen Alımı Yapacak.  Yayımlanan ilana göre alımlar Engelli adaylar içerisinden yapılacak.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliye Başvuru ve Atama duyurusu yayımladı. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan EKPSS geçerli sayılacak. Bu yönde 2018 veya 2020 yıllarında yapılmış olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 50 puan almış olmak gerekmektedir.

500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI YAPILACAK?

MEB yayımladığı ilana göre EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde başvurular alınarak toplam 500 kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacaktır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

ÖN BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK!

MEB Engelli Öğretmen alımları 01 Şubat 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 05 Şubat 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda Başvurular, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ön Başvurular sadece ön başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır.

BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ:

ÖĞRETMEN ATAMASI İLE ALAKALI BAŞVURU KILAVUZU BURADA

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 22:06
YORUM EKLE
YORUMLAR
Kadersiz
Kadersiz - 2 yıl Önce

On beş yıl oldu atanamadim.e kpss fırsatina bakarak kaderime ağlıyorum