KPSS 50 Puan İle Kadın Erkek İtfaiye eri, Memur ve Sağlık Personeli Alımı Başlıyor!

Kamuya Düşük KPSS puanı ile memur alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanana ilana göre 3 farklı kadroda belediye bünyesine alım yapılacak. İşte detaylar.

KPSS 50 Puan İle Kadın Erkek İtfaiye eri, Memur ve Sağlık Personeli Alımı Başlıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi ilan grubunda yayımlanmış olan duyuruda belediyelere memur ve personel alımları yapılıyor. Kadın ve Erkek adayları'da kapsayan ilanlar ile kamu kurum ve kamu kuruluşları bünyelerindeki eksiklik için aım yapacaklar. Bizde İşin Olsa ekibi olarak sizlere bu haberimizde ilanın detaylarını ve başvuru bilgileri hakkında detayları paylaşacağız.

İLANIN DETAYLARI:

Çiçekpınar Belediye Başkanlığı tarafından ilan edilmiş olan ilana göre 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında İlk defa veya yeniden atanmak üzere istihdam edilmek üzere 4 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

  • İtfaiye eri kadroları için Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır, • İtfaiye eri kadroları için Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
  • İtfaiye eri ve sağlık teknikeri kadroları için 13/10/1983 tarihli 2918 satılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış Olmamak.

KPSS EN AZ 50 PUAN ALMAK ŞART!

Çiçekpınar Belediyesinin memur alımı ve itfaiye eri alımı ile Sağlık Personeli alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan KPSS şartı aranıyor. Bu kapsamda KPSS 50 puan ile memur alımı yapılacak olup adayların Ön Lisans Mezunu için KPSSp93 ve Lisans Mezunu için KPSSP3 puan türünden puan almış olmaları gereklidir.

BAŞVURULAR:

Çiçekpınar Belediye Başkanlığı alımını yapacağı memur adayları için başvurularını 04 Mayıs 2020 tarihi itibari ile almaya başlayacak ve en geç 08 Mayıs 2020 tarihi itibari ile sonlandıracaktır. Başvurular mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, Çiçekpınar Belediyesine şahsen, iadeli taahhütlü posta yolu ile Çiçekpınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne veya www.cicekpinar.bel.tr ye başvurularını yapabilir.(Geciken postalardan veya başvurulardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

YORUM EKLE