KPSS 2020/1 Tercihleri İle 2582 Memur Alınacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans

KPSS tercihleri ile kamuya 2582 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları başvuru yapabilecek. İşte detaylar.

KPSS 2020/1 Tercihleri İle 2582 Memur Alınacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans

ÖSYM tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanmış olan KPSS 2020/1 tercih kılavuzuna göre kamuya lise, ön lisans ve lisans mezunu memur alımı yapılacak. Bu kapsamda sadece başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilecek. Bu yönde kılavuza lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecekler.

MEZUNİYETE GÖRE DAĞILIM NEDİR?

2020/1 KPSS tercihlerine göre lise, ön lisans ve lisans mezunu alım sayısı belli oldu. İşte dağılım.

LİSE MEZUNU: 131 memur alınacak.

ÖN LİSANS MEZUNU: 912 Memur alınacak.

LİSANS MEZUNU: 1539 Memur alınacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)  

f) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

TERCİHLER BAŞLADI!

ÖSYM üzerinde yayımlanan tercih kılavuzuna göre KPSS 2020/1 tercihleri 23 Temmuz 2020 tarihi ile 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini tercih ücretini yatırarak ÖSYM aday sistemi üzerinden yapacaklardır.

TERCİH KILAVUZLARI BURADA

YORUM EKLE
YORUMLAR
Cihad kayrin
Cihad kayrin - 3 yıl Önce

Ulaştırma bakanlığına hakkımı helal etmiyorum 2 senedir tüm bakanlıklar alım yaptı ben 30.sıradayım 2 senedir bunlar alım yapmadi lanet olsun size

Xxx
Xxx - 3 yıl Önce

Kültür Bakanlığı da aynı şekilde hiç bir alım yaptığı yok.okumayin turizm