İçişleri Bakanlığı 2022 yılı 100 Kaymakam Adayı Alımı Sınav İlanı Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı memur alımı ilanı yayımlandı. Kaymakam Adayı Alımı sınavı ile KPSS siz Memur Alımı detayları, şartları ve başvuru bilgileri haberde.

İçişleri Bakanlığı 2022 yılı 100 Kaymakam Adayı Alımı Sınav İlanı Yayımlandı

İçişleri Bakanlığından memur alımı ilanı geldi. Az Önce Resmi Gazetede 21 Temmuz 2022 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre İçişleri Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Bakanlığın Mülki İdare Amirliği hizmetleri sınısına 100 Kaymakam adayı alımı yapılacak. Sınava katılmak isteyen adayların bazı nitelikleri sağlıyor olmaları gereklidir.

Kaymakam Adayı Alımı Sınav Şartları Nelerdir?

Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartları aranaxaktır.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

İçişleri Bakanlığı 100 Kaymakam adayı alımı sınavı için başvuru süreci 2 Ağustos 2022 tarihi ile başlayacak. En geç 9 Ağustos 2022 tarihine kadar alınacak başvurular ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sınav Başvuru Tarihleri: 02-09 Ağustos 2022

Sınav Başvuru Ekranı: https://ais.osym.gov.tr

Kaymakam Adayı Sınav Tarihi:

Kaymakam adayı alımı için sınavda 100 soruya 150 Dakikalık bir süre verilecek. Sınav, 18 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da (062 Ankara-Çankaya/067 AnkaraYenimahalle) yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

BAŞVURU KILAVUZU BURADA

YORUM EKLE