İçişleri Bakanlığı 10 Dernekler Denetçi Yardımcısı Alımı Sınav İlanı

İçişleri Bakanlığı 2021 yılı Dernekler Denetçi yardımcısı alımı ilanı yayımladı. Sınav ile alımı yapılacak memur adaylarından hangi şartlar aranacak?

İçişleri Bakanlığı 10 Dernekler Denetçi Yardımcısı Alımı Sınav İlanı

İçişleri Bakanlığı memur alımı için ilana çıktı. Resmi gazetede 13 Kasım 2021 tarihi ile yayımlanan memur alımı ilanına göre İçişleri Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Ankara'da yapılacak olan Giriş Sözlü sınavı ile 10 kişilik boş kadro ile İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Alımı yapacak. Sınava katılmak için adaylardan aranacak başvuru şartları nedir? Sınav detayları nedir?

Dernekler Denetçi Yardımcısı Alımı Sınav Şartları Nedir?

Adaylardan genel ve özel nitelikler aranacak. Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise, Eğitim, KPSS, Yaş şartları aranacaktır.

Genel Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak şartları aranacak.

Özel Başvuru Şartları Nedir?

KPSS Şartı: ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından P23 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranacak.

Eğitim Şartı: En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Yaş Şartı: Giriş(sözlü)sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarihinden sonra doğanlar).

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı alımı başvuruları 22 Kasım 2021 tarihi saat 09:30 itibari ile başlayacak olup en geç 26 Kasım 2021 tarihi saat 17:30 a kadar başvuru yapılmış olması gereklidir. Başvurular sadece Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılacaktır.

Giriş(sözlü) sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Dernekler Denetçi Yardımcısı Alımı Sınav Detayları:

KPSSP23 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday, KPSS puan sıralamasına göre giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Giriş(sözlü) sınavında adaylar, kendi mesleki alanlarına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilir.

Sınav komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır. Sözlü sınavda herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Kesin başarı puanı sözlü sınavda alınan nottur. İlan edilen kadro sayısının üzerinde yetmiş veya daha üzeri puan almış olanlar için giriş(sözlü) sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez.

DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI ALIMI İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE