Hakimler ve Savcılar Kurulu VHKİ ( Memur Alımı ) Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesine memur alımı için resmi gazete'de ilan yayımladı. En az lise mezunu VHKİ alınacak olup KPSS'den en az 70 puan şartı var.

Hakimler ve Savcılar Kurulu VHKİ ( Memur Alımı ) Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete memur alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün de bilgilerini paylaştığımız ilan bugün resmi gazete'de yayımlandı. Yayımlanmış olan ilana göre Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesine 10 kişilik boşluk ile Veri hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı yapacak. Alımlar GİH sınıfında yapılacak olup ayrıca adaylara KPSS puanı ele alınarak sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak.

BAŞVURULAR TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK!

Hakimler ve Savcılar Kurulu memur alımı için başvuruları Temmuz ayında kabul edecek. Bu yönde başvurular 13/07/2020 tarihinde başlayıp, 17/07/2020 tarihi mesai bitimi (saat: 17:30) itibarıyla sona erecektir. Şahsen başvuru yapılacak olup adayların istenen belgeleri hazırlamaları gereklidir. İşte istenen belgeler;

1 - İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),

2 - Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir); Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir)

3 - KPSS-2018 sınav sonuç belgesi

İlgili belgeler başvuru tarihleri içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

KADRO DETAYLARI:

Kadro Sınıfı : Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

Kadro Unvanı : Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Kadro Derecesi : Dokuzuncu dereceli 7 kadro, Sekizinci dereceli 3 kadro

KPSS Puan Türü : Lisans-KPSSP3, Ön Lisans - KPSSP93, Ortaöğretim-KPSSP94

Kadro Sayısı : 10

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Hakimler ve Savcılar Kurulu Alımları için adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise Yaş, Eğitim, KPSS gibi şartlar aranacak.

Buna göre adayların 2018 yılında yapılan KPSS'den lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması gereklidir. Ayrıca ilgili KPSS yapıldığı yılın ocak ayı itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak yani 1983 ve sonrası doğumlu olmak şartları aranacak.

Bunun dışında dört yıllık eğitim veren fakültelerin bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmaları gereklidir.

RESMİ GAZETE İLANI BURADA

YORUM EKLE