CTE 2023 Yılı Büro personeli Alımı Sınav Metinlerini Yayımladı!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı için sınav metinleri yayımlandı. Örnek metinler haberde.

CTE 2023 Yılı Büro personeli Alımı Sınav Metinlerini Yayımladı!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere yayımladığı Büro personeli alımı kapsamında örnek Uygulamalı sınav metinlerini yayımladı. 11 Mayıs 2023 tarihinde sona eren başvurular için Sınavlar yapılacakç

Sınav Tarihleri Belli Oldu!

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca 09 Haziran 2023 Cuma ve devam eden günlerde yapılacak olan sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) uygulamalı sınav metinleri ve uygulamalı sınav değerlendirme kriterleri aşağıda yer almaktadır.

Klavye Sınavı Yapılacak!

Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katibi) uygulamalı sınavlarının Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce geliştirilen Onparmak Klavye Programı ile yapılacağı kararlaştırılmıştır.

Uygulamalı sınav metinleri Genel Müdürlüğümüzce programa daha önceden kaydedilen metinler arasından sistem tarafından sınav anında otomatik olarak seçilir. Komisyonlarca metin seçimi, eklemesi ya da düzenlemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple ekran yerine basılı metin üzerinden yazmak isteyen adaylara sınav öncesinde yazacakları metne ilişkin fiziki çıktı verilemeyecektir.

Uygulamalı sınav süresi 3 dakika (180 saniye)'dır.

Uygulamalı sınav tamamlandıktan sonra sonuçlar veri tabanında saklanmak üzere program tarafından otomatik olarak kaydedilecektir.

Uygulamalı sınav esnasında elektrik, internet kesintisi vs. sebepler ile programın kapanması durumunda sistem tarafından sonuç kaydı yapılamayacağından adaylar sonraki bir grupta tekrar sınava alınabilecektir.

Uygulamalı sınav esnasında programın aday tarafından kapatılması durumunda bilgisayarın yerel işlem kaydı dosyasındaki kayıtlar kontrol edilerek bu durum tutanağa bağlanacak, adayın uygulamalı sınavı geçersiz sayılacak ve aday tekrar sınava alınmayacaktır.

Uygulamalı sınavda ekrana gelecek metinlerin tamamı küçük harfle hazırlanmış ve noktalama işareti ile paragraf kullanılmamıştır. Aday karşısına çıkan metne sadık kalarak noktalama, rakam veya metin dışı bir ibare eklemeksizin metni yazmalıdır.

Uygulama sonuç tutanağı iki adet çıkartılacaktır. Tutanaklar aday ile teslim alan görevli tarafından imzalanacak ve tutanaklardan biri adaya verilecekt

Örnek Metinler Yayımlandı!

METİN 1

METİN 2

METİN 3

METİN 4

METİN 5

METİN 6

METİN 7

METİN 8

METİN 9

METİN 10

METİN 11

METİN 12

METİN 13

METİN 14

METİN 15

METİN 16

METİN 17

METİN 18

METİN 19

METİN 20

METİN 21

METİN 22

METİN 23

METİN 24

METİN 25

METİN 26

 ETİN 27

METİN 28

METİN 29

METİN 30

YORUM EKLE