Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alım İlanı Yayımlandı! KPSS 60 ve En Az Lise Mezunu

Aksaray Belediyesi bünyesine itfaiye eri alımı için ilan yayımlandı. Lise ve Ön Lisans mezunu adaylar arasından memur alınacak. İşte mezuniyete göre dağılım.

Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alım İlanı Yayımlandı! KPSS 60 ve En Az Lise Mezunu

Az önce Aile ve Çalışma Bakanlığı resmi İnteternet adresi üzerinde yayımlanmış olan ilana göre Aksaray Belediyesi bünyesindeki memur ihtiyacını karşılamak üzere farklı eğitim niteliğinde kadın ve erkek adaylar arasından itfaiye eri alımı yapılacak. Alımlar 657 Sayılı Devlet memurları kanununa tabi olarak ve Belediye İtfaiye eri yönetmeliğine göre İlk defa atanak üzere memur alınacak.

KADRO DAĞILIMI:

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

Sınav açılan kadrolardan, birinci sıradaki 10 adet Lise veya dengi okul mezunu adayların başvuracağı kadrolar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Sınav açılan kadrolardan, ikinci sıradaki 10 adet Lise veya dengi okul mezunu adayların başvuracağı kadrolar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Sınav açılan kadrolardan, üçüncü sıradaki 5 adet İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuracağı kadrolar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, 06/07/2020 tarihinden 10/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar, başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Aksaray Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Zincirli Mahallesi 44. Cadde No:55 68100 AKSARAY adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021, 00:14
YORUM EKLE
YORUMLAR
Belkize ÇELİKCAN
Belkize ÇELİKCAN - 3 yıl Önce

Hayır anlamıyorum bu 1.60 boy sınırı ne abi benim boyum kısaysa benim suçum ne boyum kısa olmasına rağmen çoğu kişiden daha atiğim daha iyiyim ama hangi başvuruya girsem en az 1.60 yazıyor boyu kısa olanlar ne yapsınlar sürünsünler ölsünler mi hee ne yapsınlarr!

mustafa çelebi
mustafa çelebi @Belkize ÇELİKCAN - 1 yıl Önce

aglama

İbrahim sezer
İbrahim sezer - 13 ay Önce

1.73

Belkize Çelikcan
Belkize Çelikcan - 10 ay Önce

Gelmiş Akp yandaşı