Mersin Büyükşehir Belediyesi memur alımı ilanı yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde gelen ilanlara göre MBB ( Mersin Büyükşehir Belediyesi ) bünyesindeki eksikliği gidermek amacı ile 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda Lise ve Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden başvuru alınacak olup başvuru süreci başlamıştır. Detayları sizlerle paylaşıyoruz.

MBB İtfaiye Eri Alımı Başvuru Süreci Başladı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesine Lise ve Ön Lisans mezunu memur alacak. Bu kapsamda;

  • Lise Mezunu 10 İtfaiye Eri,
  • Ön Lisans Mezunu 40 İtfaiye Eri,

olmak üzere toplamda 50 kişi isithdam edilecek. Kontenjan detayları ise;

Başvuru Süreci Başladı!

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genel İdare Hizmetleri Sınıfında personel eksikliği için yayımladığı İtfaiye Eri alımı başvurusu için beklenen süreç başladı. Bu kapsamda adaylar başvurularını sadece şahsen gerçekleştirilecektir. 

Başvuru Formunu Elektronik ortamda dolduruktan sonra İstenen belgelere ekleyerek başvuru yapabilrisiniz.

Başvuru Tarihleri: 6 - 10 Kasım 2023

Başvuru Adresi: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi – Halkkent Mahallesi Âşık Veysel Bulvarı No: 3 Toroslar/Mersin

İLANIN DETAYLARI VE ŞARTLARI BURADA

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

Sınava girmek isteyen adaylar, www.mersin.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını alıp imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi ya da barkodlu/karekodlu geçici kimlik belgesi,

2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış karekodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

4. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. 2 adet vesikalık fotoğraf,