Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli olarak personel alımı yapacağını ilan etti. Resmi Gazete'de yayımlanmış olan ilana göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Büro Personeli Alımı ve Tekniker Alımı yapacak. Alımlar KPSS puanı ile değerlendirilerek yapılacak.Bu yönde genel olarak ise 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi genel olarak aşağıdaki nitelikleri talep edecek:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

5- Erkek adyalar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

6- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli) 10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.

KADRO DAĞILIMI VE ÖZEL ŞARTLAR:

BAŞVURULAR:

İlana başvurular başladı. İlanın yayım tarihi ile başlayan başvurular en geç 15 gün devam edecek. Bu kapsamda 01 - 15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak başvurular kabul edielcektir. Adaylar başvurularını üniversitenin Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ