Kurumlar arası geçiş denilince bir kurumdan başka bir kuruma nakili sağlanan ve devlet memurunu yakından ilgilendiren bir durumdur. 657 sayılı devlet memurlarını kapsayan 74.maddeye göre “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” olarak nitelendirilmektedir. Ancak bazı vatandaşlar kurumlar arası nakil işlemini kurumlar arası geçici görevlendirme ile karıştırıyor. Kurumlar arası geçici görevlendirme devlet memuruna geçici olarak verilen bir iştir ve 375 sayılı kanuna göre hareket edilmektedir. Bu doğrultuda devlet memurunun bir kurumdan başka bir kuruma geçişinde hem özlük hakları etkilenebilir hem de pozisyonunda kalıcı bir şekilde değişme söz konusu olabilir. Peki, günümüzde kurumsal arası geçiş nasıl yapılıyor?

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?

Kurumlar arası geçiş 657 sayılı kanuna göre düzenlenmiştir. Kurumların ihtiyaçlarına göre devlet memuru’nun nakili mümkündür. Kurumlar arası geçişlerde memurların özlük hakları etkilenmektedir. İhtiyaç olunan bir kurumda devlet memuru çalıştığı kurumdan başka bir kuruma geçirilerek yine aynı pozisyonda çalışacak şekilde nakli sağlanır. Ayrıca geçiş yapan memurun en fazla 3 derece altındaki pozisyonda çalışması mümkündür. Aynı zamanda geçiş yapacak memurun şartları var ise üst düzey pozisyonlarda çalışmaya da hak kazanabilir.

Kurumlar Arası Geçiş Şartları Nedir?

Bir devlet memur'unun çalışmakta olduğu kurumdan başka bir kuruma geçerek aynı pozisyonda, alt pozisyonda ve üst pozisyonda çalışma hakkı vardır. İlgili kurum tarafından nakil süreci yakından takip edilerek sorunsuz bir şekilde geçiş sağlanır. Eğer geçiş sırasında üst pozisyonda çalışacak ise devlet memurunun şartları sağlıyor olması gerekmektedir.

Kurum İçi Geçiş:

İç İlanları Takip Edin:

İlk adım, hedeflediğiniz kurumdaki iç ilanları ve açık pozisyonları düzenli olarak takip etmektir. Bu ilanlar genellikle şirket içi duyurular ya da insan kaynakları departmanı tarafından yapılır.

Kurum İçi İletişim:

Mevcut işyerinizdeki üst yöneticiniz ya da insan kaynakları birimiyle iletişime geçerek, kurum içindeki fırsatlar hakkında bilgi alabilir ve bu süreçte destek isteyebilirsiniz.

Yetenek ve Deneyim:

Kurumlar genellikle çalışanlarının yeteneklerini ve deneyimlerini değerlendirir. Hedeflediğiniz pozisyon için gereken beceri ve deneyimlere sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.

İşyeri Politikaları:

Hedeflediğiniz kurumun insan kaynakları politikalarını inceleyin. Bazı kurumlar, belirli bir süre çalışma şartı koşabilir ya da belirli bir performans düzeyini bekleyebilir.

Başvuru Süreci:

Kurumlar arası geçiş başvurusu genellikle iç başvuru formu, güncellenmiş CV ve bir iç referans mektubu ile yapılır. Başvuru sürecini dikkatlice takip ederek gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde sunmalısınız.

Mülakat ve Değerlendirme:

Başvurunuz kabul edildiğinde, kurum içi mülakatlar ve değerlendirme süreçleri gerçekleşebilir. Bu aşamada, yeni pozisyonun gereksinimlerine uygun olduğunuzu ve kurum kültürüne uygun bir aday olduğunuzu kanıtlamanız önemlidir.

İşten Ayrılma ve Onay:

Geçiş onaylandığında, mevcut işyerinizle uygun bir şekilde ayrılma sürecini tamamlamanız gerekebilir.