Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz aylarda yayımladığı sözleşmeli personel alımı ilanına göre bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 569 kişilik kadro için ilan yayımlamıştı. Yayımlanan ilanlar için başvurular alınmıştı ve ara ara gündeme gelerek sonuç ve yedek işlemleri, duyurulmaya devam etmişti. İşin Olsa ekibi olarak anlık gelen duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Bakanlık 27 Temmuz 2022 tarihi ile iki farklı alım hakkında duyuru yayımladı. Bizde sizlerle ilgili duyuruları paylaşacağız.

4/B Sözleşmeli Personel Alım 400 Koruma Ve Güvenlik Görevlisi İle 100 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Yedek Adaylarına Duyuru

Bakanlığın 400 Güvenlik Görevlisi ile 100 temizlik personeli alımı başvuruları 2021 Aralık ayında alınmıştı. ASİL olarak atanan adaylar yerine yetersiz bulunması sebebi ile yerine ara ara yedek adaylar alınmaya devam ediyor. Buna göre Yeni YEDEK aday için duyuru yayımlandı.

Yedek adaylar Bakanlık tarafından belirtilen belgeler ilgili tarihlere kadar iletilmesi gerekmektedir. Buna göre,

Destek Personeli ( Temizlik Görevlisi ) alımında Ankara'da 10, Batman'da 1, İstanbul'da 7 kişi ve Koruma Görevlisinde ise Batman 1, Denizli 1, İstanbul 1 ve Mardin 1 olmak üzere toplamda 22 adayın yedek ataması yapıldı.

KPSS puanına göre sıralanan yedek adaylar listesi için tıklayınız.

KPSS puanına göre sıralanan, 31.12.2021- 04.07.2022 tarihleri arasında asil ve yedek adaylardan (belgelerini teslim etmeyen, feragat eden, kriterleri uymayan vb.) yerine,yerleştirilen YEDEK ADAYLARIN aşağıda belirtilen belgeleri en geç 01/08/2022 günü mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur.

YERLEŞTİRİLEN YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Örneği için tıklayınız.)

2-Öğrenim Belgesi aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

3-Nüfus Cüzdanı aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

4- KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

5- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar için Özel Güvenlik Kartı (önlü arkalı) ya da Özel Güvenlik Sertifikası aslı veya Noter onaylı örneği,

6-Sağlık Raporu;

a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar için; Sağlık Raporu (Asıl), "Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmadığınıgösteren heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir. Adayların boy ve kilolarının ilgili kurum tarafından verilen sağlık raporunda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)

b) Temizlik Personeli için; "Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığını" gösteren heyet raporu(Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

7-Mal Bildirimi (Örneği için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

8-26/07/2022 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)

9-Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.

10-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

11-Herhangi bir sağlık güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)   

12- 6 adet vesikalık fotoğraf  

69 Sözleşmeli Personel (40 Arkeolog Ve 29 Müze Araştırmacısı) Alımı Kapsamında Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine 40 Arkeolog ve 29 Müze Araştırmacısı kadrosu için sözlü sınavı Mayıs ve Haziran ayında 4 gün içerisinde geerçekleitrmişti. Söz konusu sınavın sonuçları az önce açıklandı.

Arkeolog (Tıklayınız.)
Müze Araştırmacısı (Tıklayınız.)

Yerleştirilen ASİL ADAYLARIN aşağıda belirtilen belgeleri 02/08/2022 tarihinden itibaren en geç 08/08/2022 günü mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

YERLEŞTİRİLEN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Örneği için tıklayınız.)

2-Öğrenim Belgesi aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

3-Nüfus Cüzdanı aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

4- KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

5-Sağlık Raporu (Asıl),“Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesi yazılmış heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

6-Mal Bildirimi (Örneği için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

7- 02/08/2022 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)

8-Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.

9-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

10-Herhangi bir sağlık güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)   

11- 6 adet vesikalık fotoğraf  

Editör: TE Bilisim