Tüm dünyayı etkisine alan virüs salgını sonrasında birçok iş yeri faaliyetlerini askıya alma kararı almıştı. İşçilere ücret ödeyemeyecek durumda olan işverenlere ise açıklanan ekonomik destek paketi kapsamında kısa çalışma ödeneği ile yardım sağlanacağı açıklanmıştı. Peki kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl başvurulur, kimler yararlanır? İşte tüm bilinmeyen sorular çerçevesinde kısa çalışma ödeneği ve detayları.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa çalışma yani iş yerlerinin faaliyetlerini üç ayı aşmamak koşulu ile askıya alması ve sigortalılara çalışamadıkları bu dönemde prim ve kısmi maaş ödemesi yapılması durumunda yapılan ödemedir. Bu süreçte ise korona virüs salgını sebebi ile geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta durduran işverenlerbu ödeneğe başvuru yapabilir.

Kimler Yararlanır?

İşveren tarafından bu ödeneğe başvurulması ve talebin kabulü durumunda kısa çalışmaya tabi tutulan işçilerden ödeneğe başvurunun kabul tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün süreyle prim olanlar ödenek verilir. Bu noktada en az yararlanan şartı gibi bir asgari şart yoktur.

İş Başı Eğitim Çalışanları Faydalanır Mı?

İşverenler maalesef İEP kapsamında işçiler için ödeme talebinde bulunamamaktadır. Fakat bu ödeneğe başvuran ve hak kazanan işyerlerinde mevcut İEP devam edebilmektedir.

Ne Kadar Ödenir?

Kısa çalışma ödeneği kapsamında sigortalı işçinin son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı olarak belirlenir. Tutar, brüt tutarının %150’sini geçemez. Bu nokrada ise 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL arasında bir tutar ödenir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Kısa çalışma ödeneği için başvurular Kısa çalışma talep formu, kısa çalışma uygulanacak işçi listesi Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler ile Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgelerile birlikte online olarak İȘKUR elektronik posta adresine göndererek gerçekleşmektedir. Detaylı bilgi için İŞKUR üzerinden erişim sağlamak mümkündür.

Editör: TE Bilisim