Karayolları Genel Müdürlüğü İşçi Alımı ilanı yayımlandı. Kamu İŞKUR İlanları kısmında yayımlanmış olan işçi alımı ilanına göre Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 17 kişilik boş kadro ile Sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR üzerinde başladı. En az Ön Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecek. Peki kadro dağılımı ve alım yapılacak iller nelerdir?

KADRO DAĞILIMI VE ALIM YAPILACAK İLLER:

Karayolları Genel Müdürlüğü Bünyesine, Isparta, Kastamonu, Kars, İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Karaman, Bolu, Ankara, Elazığ, Ağrı, Muğla, Antalya ilerinde yapılacak.

Bu kapsamda 14 TMY kapsamında işçi alımı yapılıyorken 3 Engelli personel alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
  • Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),
  • Engelli alımlar için EKPSS sınavına girmiş olmak,
  • TMY kapsamında olanar içinKPSS sınavına girmiş olmak
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak
  • Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18-35 yaş aralığında olmak,
  • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)
  • 9.Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir. (Sınavda başarılı olup atananlar Düz işçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları İŞKUR aracılığı ile başladı. Adaylar başvurularını sadece İŞKUR araılığı ile gerçekleştirmeleri gereklidir. Buna göre adaylar başvurularını 26 - 30 Nisan 2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu aracılığı ile gerçekleştireceklerdir. Başvurular hakkında daha detaylı bilgi almak için aşğaıdaki bağlantıları kullanabilrisiniz.

TMY 14 İşçi Alımı İlanı

Engelli 3 İşçi Alımı İlanı