Akyurt Belediyesi, geçici işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 44 işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 6 - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

Genel Şartlar:

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması kanunu kapsamında yapılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • Ankara/Akyurt ilçesinde ikamet etmek. İlan tarihinin başlama tarihinden sonraki ikamet değişiklikleri kabul edilmeyecektir.
 • Talep Belirli Süreli/Geçici İşçi statüsünde olup çalışma süresi 5 ay 29 gündür.
 • Akyurt Belediyesi sorumluluk sahası faaliyet alanı olacaktır.
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
 • Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
 • Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Özel Şartlar (Beden İşçisi (Genel) için):

 • İlan tarihi itibariyle 57 yaşından gün almamış olmak.
 • En az ilköğretim en fazla ortaöğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.

Başvuru:

Başvurular 6 - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (10 Mayıs 2024) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

Kura Çekimi:

Kura çekimi 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 12:00’da Necip Fazıl Konferans Salonu’nda (Beyazıt Mahallesi 9 Mayıs 90 Caddesi No:34 Akyurt/ANKARA) noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

Belge Teslimi:

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylar 22 - 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Belediye Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen belgelerini teslim edeceklerdir.

Sınav:

Belgeleri incelenen ve şartları taşıyan adaylar 27 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek olup, sözlü sınava katılacaklar.