Kazancı Yüksek Olan Bayilikler Hangileri

İlk kez bayilik alacakların öncelikle sektörde araştırmalar yapmaları, genel geçer trendlere bakmaları ve o sektörde talep yükselmesi veya pazarın büyümesi gibi olasılıkları önceden araştırma yapmaları gerekir. Çünkü ilk kez bayi alacakların önemli bir yatırım yapacakları göz önünde bulundurulup, bunun fizibiliteye dayalı olmadan yapılması ileride çok ciddi mali kayıplara neden olabilir. Öncelikle dikkat edilmesi gereken şey, sektör konusundaki bilgi düzeyinin yüksekliğidir. Eğer belirli bir alanda bilgi birikimine sahipseniz o alanda yatırım yapmanız size gelecekte mali olarak daha güçlü bir yapıya kavuşmanıza neden olabilir. Ama hiç bilmediğiniz bir sektörde yatırım yapmak evet bir fırsat olarak görülse de öncelikle çok ciddi bir sıfat üstlenmeniz gibi bir sonuca da neden olabilir.

Bayilik alan şirketler özellikle bayilik veren şirketlerin kendisiyle hangi kanaldan iletişim kuramaya çalıştığına dikkat etmekte ve çeşitli şekillerde haberdar olmaktadırlar. Öncelikle bayilik vermek isteyen şirketler bunu hangi kanalda duyuruyorlarsa onu takip etmek gerekir. Bazı firmalar bunu kendi kurumsal web sitelerinden yaptıkları gibi, bazı firmalarsa özellikle bazı genel bir takım yayınlarda bayilik vermek üzere reklamını yapabilmektedirler. Ticaret odalarının bir takım yayınları, Sanayi odalarının bir takım yayınları, bir takım mesleki uzmanlık web siteleri ve aynı zamanda gazeteler de bayilik veren kuruluşlar hakkında bilgiler vermektedir. Hangi sektörde faaliyet gösterilmek isteniyorsa bu sektörün genel yayın organları ve bayilik ile ilgili sadece yayın yapan bir takım dergileri takip ederek de bayi olunmak istenen şirketle ilgili bilgiler alınabilir. Bayi olacak kişilerinde küçük birer yatırımcı oldukları düşünüldüğünde yatırım yapacakları alanda öncelikle bir fizibilite çalışmaları yapmalarında fayda vardır.

Ürün, Pazar, rekabet, tüketicilerin davranışları gibi bir takım unsurların, bayiler tarafından cevaplanması gerekir. Özellikle sektörel durumun o ülke içersindeki yapısı da bayilik seçiminde etkili olan bir başka unsurdur. Gelişmeye açık sektörlerin bayilikleri de çok ciddi anlamda tercih edilmektedir. Aksine belirli pazarda aynı ürünlerde rekabet fazlaysa, rekabet fazla olduğu için bayilik tercihi başka ürün ve hizmet satışlarından yana kullanılmalıdır. Ana firma tarafından sağlanan pazarlama destekleri, eğitim destekleri ve finansal bir takım destekler de bayi olunacak firmanın seçiminde çok önemli olan desteklerdir. Özellikle bayinin işlerini daha kolay yapması ve daha çok satış yapmasında kendisine verilecek pazarlamasıyla, satş personelinin eğitiminden, müşteriye verilecek desteğe kadar, pek çok konuda verilecek eğitim, destek sağlayacaktır.

Editör: TE Bilisim