Karayolları Genel Müdürlüğü memur alımı hakkında duyuru yayımlandı. Az Önce KGM resmi İnternet adresi üzerinde yayımlanmış olan memur alımı duyurusuna göre geçtiğimiz günlerde yapılmış olan Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı için Sonuçlar duyuruldu. Bu kapsamda Atamaya esas belgeler paylaşıldı. 

KGM Memur Alımı Sonuçları Duyuruldu!

14-15 Şubat 2023 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucuna göre başarılı olan adayların ad ve soyadları aşağıdaki bağlantıda gösterilmiştir.

Atanmaya hak kazanan adayların, ekte bağlantıları verilen İlk Atama Başvuru Formu ve Mal  Bildirim Formu' nu eksiksiz doldurarak atanmalarına esas belgeleriyle birlikte 9 Haziran 2023 tarihi saat (17:00) ye kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listesine ulaşmak için tıklayınız !​

EKLER :

1- İLK ATAMA BAŞVURU FORMU için tıklayınız !

2-MAL BİLDİRİM FORMU için tıklayınız !

Atama İçin İstenen Belgeler Hangileridir?

1-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

2-Öğrenim Belgesi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)

3-ÖSYM KPSS Sonuç Belgesi

4-YDS/E-YDS Sonuç Belgesi

5-Askerlik Durum Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden temin edilebilir)

(Askerlik görevini yerine getirmiş olanlar iç​in Terhis Belgesi ilave edilecektir.)

6-Belgelik Fotoğraf (6 adet) (“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" kurallarına uygun)

7-Adli Sicil Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden temin edilebilir.)

8-Sağlık Kurulu Raporu

9-Tüm adaylar için varsa;

- Yüksek Lisans Diploması

- Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı Belgesi

- ​Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı hizmetlerini gösterir belge