Milli Savunma Bakanlığı askeri personel alımı için ilan yayımladı. Az Önce MSB PERTEM üzerinde yayımlanmış olan 3 Haziran 2024 tarihli ilana göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine 25 Bin Askeri personel alımı yapacak. 2024 yılı 2. Dönem kapsamında yayımlanan kılavuza göre 25 bin Uzman Erbaş Alımı ( Çavuş Alımı ) gerçekleştirilecek. Adaylardan aranan şartlar ve başvuru detaylarını sizlerle İşin Olsa ekibi olarak paylaşacağız.

25 Bin Çavuş Alımı Yapılacak!

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) 25 bin Uzman Erbaş alımı kılavuzu yayımlandı. Buna göre en az İlköğretim mezunu olan adaylardan 25 bin Askeri Personel alımı gerçekleştirilecek.

Hangi Alanlardan Uzman Erbaş Alınacak?

2024 yılında yapılacak olan uzman erbaş temin faaliyetleri, Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, Bakım, İkmal, Mühimmat, Sıhhiye ve Veteriner sınıfları için icra edilecektir.

Uzman onbaşı olarak sadece piyade sınıfı komando branşına, uzman çavuş olarak ise diğer sınıf ve branşlarda (piyade sınıfı komando branşı da dâhil) sınıflandırma yapılacaktır.

Uzman Erbaş Kimdir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla belirli bir ücret karşılığı 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında istihdam edilen uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarında görev yapan asker kişilerdir.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

Adaylardan başvuru için genel olarak;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
 • Yapılacak yazılı sınav, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat aşamalarından başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek,
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak, 
 • Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
 • Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
 • Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

Boy Şartı:

En az 164 cm en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, Ek-3’te yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür).

Uzman Erbaş Boy Şartı Tablosu

Sağlık Şartı:

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak, uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak,

Yaş Şartı:

2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

Askerlik Şartı:

 • Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2’de yer alan “Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi”ni olumlu olarak almak (bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

Eğitim Şartı:

Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Sözleşmeli erbaş ve erlerden Aranan Şartlar:

(a) Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapıyor olmak,

(b) Başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içinde olmak,

(c) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), (ç) Müteakip sözleşme dönemi içerisinde olup başvuruları uygun görülenlerin, uzman erbaş temel eğitimine sevk edilinceye kadar sözleşmeli er/erbaş görevine devam ediyor olmak ve Ek-2’te yer alan “Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi”ni olumlu olarak almak (bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

(d) Başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için 3’üncü madde, a fıkrası, 2’nci bentte belirtilen yaş şartı uygulanacak [2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)],

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin Uzman Erbaş Çavuş alımı içni başvurular kılavuzun yayımladığı tarih olan 3 Haziran 2024 tarihi ile başlamıştır. Adaylar başvurularını sadece MSB PERTEM üzerinden yapacaklar.

Başvuru Tarihleri: 3 - 30 Haziran 2024

Başvuru Adresi: https://personeltemin.msb.gov.tr/Anasayfa/EDevletGiris

BAŞVURU KILAVUZU BURADA