Türk Patent ve Marka Kurumu memur alımı için getiğimiz ay yayımladığı ilana göre farklı alanlarda 120 memur alımı yapacağını belirtmişti.Başvuruların ilanın yayımlanması ile birlikte başlamasının ardından artık sona ermektedir. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar için son şans. Peki kimler başvuru yapabilecek? Başvuru yapanlar için sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İLANIN DETAYLARI:

Türk Patent ve Marka Kurumu Uzman Yardımcılığı için ilan yayımlamıştı. Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğine göre yapılacak alımlarda adaylardan KPSS ve YDS şartı aranacak. Alımlar Genel İdare Hizmetleri sınıfında yapılacak.

22 ALANDA KADRO DAĞILIMI BURADA

BAŞVURU ŞARTLARI:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eczacılık, ziraat ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 2018 - 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,

4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

5) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURULAR SONA ERİYOR!

TÜRKPATENT 120 memur alımı için başvurular ilanın yayım tarihi ile yani Temmuz ayının ilk haftası yayımlandı. Adaylar başvurularını en geç 09 Ağustos 2020 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. Başvurular e-Devlet üzerinden İnternet ortamında yapılacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

SONUÇLAR NE ZAMAN?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, şekil, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Kurumumuz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecektir.

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA BİLDİRİM ALMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.