Kamuya Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 28 Zabıt Katibi Alımı Yapılacak!

Kasım ayının son günlerinde gelen ilana göre kamuya KPSS puanı ile en az lise mezunu Zabıt Katibi alınacak. Genel ve Özel Şartlar nedir? İşte detaylar.

Kamuya Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 28 Zabıt Katibi Alımı Yapılacak!

Kamuy Zabıt Katibi için ilan yayımlandı. En az lise mezunu olan adaylar içerisinde alım yapılacak olup başvuru yapacak adayların mutlaka belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Alımlar yapılacak sınav sonucuna göre belirlenecek. Bu kapsamda adaylara uygulamalıi yazılı veya sözlü sınav yapılacaktır.

MEZUNİYETE GÖRE DAĞILIM:

Yayımlanan ilana göre Sözleşmeli olarak 28 Zabıt katibi alımı yapılacak. Bu kapsamda 8 Lise mezunu, 15 Ön Lisans mezunu ve 5 Lisans mezunu olan adaylar içerisinden alınacak.

GENEL ŞARTLAR NEDİR?

Başvuru yapacak adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmak, Herhangi bir arşiv araştırması olmamak, Son Başvuru günü itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak, Herhangi bir kamu kurumu veya kuruluşta mecburi hizmet sözleşmeli olmamak gibi nitelikler aranır.

KPSS ŞARTI VAR!

Zabıt Katibi Olmak isteyen adayların, 2018 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

ZABIT KATİBİ ÖZEL ŞARTLARI:

  • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,
  • Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya örgün eğitim sırasında bilgisayar eğitimi aldığını ve bu dersten başarılı olduğunu belgelemek.
  • Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.
  • Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir.

SINAV DETAYLARI NEDİR?

Başvuru yapan adaylar uygulamalı sınava katılacaklar. Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazma şartı aranacaktır.

Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir.

DEĞERLENDİRMELER:

KPSS sınavından alınan puanın % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak; en yüksek puandan başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

SÖZLÜ SINAV:

Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.

GENEL DEĞERLENDİRME:

Adayların aldıkları KPSS puanının % 35’i ve Uygulama sınav puanının % 35’i ile sözlü sınav puanının % 30’u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda, nihai başarı listesi belirlenecektir.

BAŞVURULAR:

Zabıt katibi alımları için başvuru süreci 09 Aralık 2019 tarihinde başlayacak olup en geç 13 Aralık 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvurular ve diğer bilgiler hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için Buraya Tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2019, 01:35
YORUM EKLE