Danıştay 70 Zabıt Katibi, Mübaşir, Destek Personeli, Teknisyen Alacak

Danıştay Başkanlığı bünyesine personel alımı için ilan yayımladı. 70 Kişilik boş kadro ile alım yapılacak olup, Alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarından yapılacak.

Danıştay 70 Zabıt Katibi, Mübaşir, Destek Personeli, Teknisyen Alacak

Danıştay Başkanlığı 70 Kamu Personeli Alımı ilanı yayımladı. Az Önce gelmiş olan ilana göre Danıştay Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memuları kanunun 4/B maddesi gereğince Sözleşmeli olarak, 30 (otuz) Zabıt Kâtibi, 5 (beş) Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat), 30 (otuz) Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför), 1 (bir) Mübaşir, 4 (dört) Programcı alımı yapacak.

KADRO DAĞILIMI:

Danıştay Başkanlığı Zabıt Katibi Alımı, Mübaşir Alımı ve Teknisyen Alımı ilanları için adaylardan en az lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak şartı talep ediyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Genel Şartlar:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1986 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)

3) 2020-KPSS lisans ve 2020-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden Zabıt Kâtibi, Programcı, Mübaşir, Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat) için en az 70 puan, Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför) için en az 60 puan almış olmak.

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak

ÖZEL ŞARTLAR

1) Zabıt Kâtibi pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

a) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar/daktilo sertifikası istenmeyecektir.)

c) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek.

2) Teknisyen pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

a) Bilgisayar Teknisyeni için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin; Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.

b) İnşaat Teknisyeni için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin; İnşaat Teknolojisi alanına dahil; beton çimento ve zemin teknolojisi, restorasyon, yapı yalıtım, ahşap doğrama kaplama, betonarme demir kalıp ve çatıcılık, yapı dekorasyonu, duvarcılık, yapı yüzey kaplama bölümlerinden mezun olmak.

3) Mübaşir pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları; En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

4) Programcı pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikasına veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikası sahibi olmak. (Eğitimi sırasında herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar programcısı sertifikası istenmeyecektir.)

c) C Programlama, C++ Programlama, C# Programlama, Java Programlama dillerinden herhangi birini bilmek.

d) İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

e) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.

5) Destek Personeli pozisyonunda;

a) Hizmetli olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları; En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) Bulaşıkçı olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları; En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) Garson olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları; Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi okullardan mezun olup, garson bonservisine veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Garson bonservisine sahip olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanların; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri zorunludur.)

d) Şoför olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2) (D) ve (DE) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016 yılında yapılan düzenlemeler sonucu (D) ve (DE) sınıfı sürücü belgesine karşılık gelen (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olan adaylar da başvurabilir.)

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Danıştay Başkanlığına personel alımı için başvurular 10 Ağustos 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 20 AĞustos 2021 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Başvurular sadece Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir. Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU KILAVUZU

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021, 16:02
YORUM EKLE
YORUMLAR
Halil
Halil - 1 yıl Önce

Alımlar sadece Ankara’da mı yoksa alımlar başladığı zaman nerede açık olduğu gözükecek mi?

Zehra
Zehra - 1 yıl Önce

Hangi şehirlere alım olacak?