Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifine göre biyolog meslek grubu çalışanlarını ilgilendiren  bir düzenlemeye yer alıyor. Biyolog unvanını taşıyan kişilerin mesleği ile ilgili görev tanımlarının düzenlenmesine İlişkin usul ve esaslar yeniden belirlenecek.

Adalet,  plan ve bütçe Komisyonu başkanlığına sunulan teklifte madde gerekçeleri şu şekilde açıklandı. Her geçen yıl artan üniversitenin biyolog mezunları sağlık alanında görevlendirilmektedirler. Hematoloji, endokrinoloji, immünoloji, mikrobiyoloji gibi birçok laboratuvar alanlarında da görev yapıyorlar. Ayrıca canlı organizmalar hakkında bilgi araştırmak, yeni bilgiler üretmek, biyoteknolojik araştırmalar geliştirmeler yapmak bilimsel araştırmalarda Tanı problem tanımlaması deney uygulaması gibi birçok görevleri olmaktadırlar.

Tarım ve orman Bakanlığında Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda ve diğer kurumlarda biyologları kapsayan çeşitli mevzuatta bulunuyor. 657 sayılı devlet memurları kanuna göre biyologlar, sağlık hizmetleri sınıfında görev yapıyorlar. Kanun teklifinde kamu kurumları, özel kurslar, serbest çalışan biyologların mesleki uygulama kapsamı yetki ve sorumlulukları serbest çalışma koşulları Kurumlarda ya da firmalarda biyolog bulundurma durumları mali hükümler ceza hükümleri, çeşitli iş ve görev tanımlarının yapılması iş ve görev tanımları listesinde yer alan hususlar yer aldı. Teklifin detayları için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından sunulan kanun teklifine göre Adalet komisyonu ile plan ve bütçe Komisyonu sağlık, aile ve çalışma sosyal sosyal işler komisyondaki görüşmeye tamamlamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda görüşmesinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

KANUN TEKLİFİ

Editör: TE Bilisim