Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere iki farklı kadro için alım yapacak. Yayımlanan ilana göre kadro dağılımı haberde.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatında Kamu Personeli Alımı yapacak. Resmi Gazetede yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre farklı kadrolarda 130 kamu personeli alımı yapılacak. Buna göre alımlar Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı ile Temizlik Görevlisi alımı kadrolarında yapılacak.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 05/04/2021-09/04/2021 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.

KADRO DAĞILIMI:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesine 75 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 55 Temizlik Görevlis alımı yapacak. 

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olmamak,

6) Başvurunun son günü itibarıyla nitelik ve koşullar tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,

7) Hâlihazırda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde sürekli işçi kadrosunda bulunmamak,

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

YORUM EKLE
YORUMLAR
Tarcan
Tarcan - 2 yıl Önce

Neden 30 yaş sınırı var? 35 olmalıydı