Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 146 Hastane Personeli Alım İlanı Yayımladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3 Farklı kadro ile en az ilköğretim mezunu kadın erkek personel alımı yapacak. KPSS Şartı Yok! İşe kadro dağılımı ve şartlar.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 146 Hastane Personeli Alım İlanı Yayımladı

Türkiye İş Kurumu üzerinde yayımlanan personel alımı ilanına göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda ve niteliklerde 146 kişilik pozisyon ile sürekli işçi statüsünde Hastane personeli alımı yapacak. Alımlar normal statü kapsamında yapılacak. Söz konusu ilan ile Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne alım yapılacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 146 kişilik kadro ile Erkek Kadın adaylar içerisinden, Silahsız Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi ile Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alımı yapılacak. Güvenlik Perosneli alımı için 10 Erkek ve 3 Kadın aday alınacak. Temizlik Görevlisi için 26 Erkek ve 20 Kadın alınacak. Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı pozisyonu için ise 60 Erkek ve 27 Kadın hastane personeli alımı yapılacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak, -Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak, 8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 9. Adaylar hafta sonu tatili ve diğer günlerde 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır.

10. Üniversite ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin (Üniversite Hastanesi) tüm birimlerinde iç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

11. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

12. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır,

13. Adaylar ilan edilen sürekli işçi kadrolarından sadece birine müracaat edebilir.

14. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kuruma ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

15. Kadro talepleri Tokat İl genelinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Tokat il genelinde ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 • En az ortaöğretim mezunu ve 18-30 yaş arasında olmak.
 • İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak
 • 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
 • Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması,
 • Üniversite ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin (Üniversite Hastanesi) tüm birimleri, iç veya dış mekanda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığın belgelendirmek
 • Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’den az olmamak

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 • En az İlköğretim mezunu ve 18-30 yaş arasında olmak.
 • İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak
 • Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması.

HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 • Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak
 • 18-30 yaş arasında olmak.
 • İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak
 • Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 146 personel alımı için başvuru süreci ilanın yayımladığı tarih olan 03 Haziran 2020 tarihi ile başlamış olup en geç 08 Haziran 2020 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular sadece Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu Tokat İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.

İLANI TAM METNİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Beyza
Beyza - 3 yıl Önce

Lutfen ikamet sarti olmasin