Tarım ve Orman Bakanlığı UTAEM İlköğretim Mezunu 17 Personel Alıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre KPSS siz en az İlköğretim Mezunu Alım yapılacak. İşte kadrolar ve şartlar.

Tarım ve Orman Bakanlığı UTAEM İlköğretim Mezunu 17 Personel Alıyor

Türkiye İş Kurumu yeni ilanlar yayımlaya devam ediyor. Son olarak yayımlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere UTAEM ( Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü ) en az ilköğretim mezunu personel alımı yapacak. Alımlar farklı kadrolarda ve KPSS şartı olmaksızın yapılacak. Ayrıca yayımlanan ilana baktığımızda Normal statüde olan adayların başvuru yapabileceğiniz ve Alımların Geçici süreli olarak yapılacağı görülmektedir.

Söz konusu ilan Kamu İŞKUR İlanları kısmında yayımlanmış olup başvuru detayları ve başvuru şartlarını sizlerle paylaşıyoruz.

İLANIN DETAYLARI NEDİR?

Alım Yapacak Kurum: Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Çalışma Süresi: 94 Gün

Çalışma Şekli: Geçici

İşveren Statüsü: Kamu

Toplam Alım Sayısı: 17 Kişi

Alım Kadroları: 12 Temizlik Görevlisi, 3 Aşçı yardımcısı, 1 Cankurtaran e 1 Modül - Kart Satış Elemanı,

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

- Son başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar,

- Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

- 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı UTAEM bünyesine alacağı personel adayları içni başvuruları başlattı. Başvurular İŞKUR üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Bu kapsamda adaylar başvurularını aşağıdaki adımları takip ederek en geç Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.

1. ADIM: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yapınız.

2. ADIM: aşağıdaki görselde de göreceğiniz gibi açılan ekranda İŞYERİ ÜNVANI kısmına ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ yazınız ve ARA tuşuna basarak başvuru kadrolarına ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

DİĞER KAMU İŞKU İLANLARI BURADA

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022, 07:34
YORUM EKLE